Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2014
Kúpna zmluva: Dodanie a montáž tovaru - označenie špeciálneho valníkového vozidla na podvozku TATRA 815
6200001523
4 053,54 € CAROL – LINE, spol. s r.o. MLF ZZ Západ Nemšová (VÚ 9994)
11.
November
2014
Kúpna zmluva - Lampy do datavideoprojektorov
5100001825
2 760,00 € WEB RETAIL s.r.o. MLF ZZ Západ Nemšová - VÚ 9994
20.
November
2014
Zmluva o dielo - Servisu, údržba a oprávy strojov pre potreby Strediska vystrojenia generálov a Oddelenie zabezpečenia výstrojných náležitostí
5100001875
1 500,00 € Pavel Horňák - Sussman MLF ZZ Západ Nemšová VÚ 9994
15.
Január
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA271/5-345/2013/082036-Nzpk
286,72 € Agentúra správy majetku ZZ FS VRŠATEC
30.
December
2013
Kúpna zmluva - Mrazené výrobky
5100001314
4 312,25 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
30.
December
2013
Kúpna zmluva - Rôzne potravinárske výrobky
5100001322
4 149,86 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
8.
Jún
2014
Zmluva č. 1/NP/1362/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1362/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola a MŠ pri ZZ
19.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
MLFZZZ -146-7/2016
13,38 € Jozef RANKO VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
19.
November
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel
22/2018-2060-2200-L487-ZZ-1
144 561,70 € Garsius, s.r.o.; Ing. Ladislav Dedík 22/2018-2060-2200-L487-ZZ-1
10.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BA_NR_278
2015_MPC_ANG_BA_NR_278
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ
6.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste
MLFZZZ -146-4/2016
0,00 € Ing. Juraj HANÁK VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
28.
November
2013
Nákup galantérneho materiálu – krajčírske nite, vyšívacie nite, suché zipsy pre potreby RSNO a SVG VÚ 9994 Nemšová
5100001108
2 550,00 € CAR – LEFTEX, s.r.o. MLF ZZ Západ, VÚ 9994
21.
December
2013
Kúpna zmluva - Zelenina
5100001319
4 008,54 € HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna MLF ZZ Západ - VÚ 9994
30.
December
2013
Kúpna zmluva - Korenie, byliny a chuťové prísady
5100001317
4 836,22 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/48
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/48
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec
4.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
186/2014
2 000,00 € Úrad vlády SR Žyvot Rusyna
19.
Apríl
2011
Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS
1031/2011
90,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava ZYRY-Tem, s.r.o.
23.
Január
2015
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOS
1031/2015
50,00 € Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava ZYRY - Tem, s.r.o.
24.
Júl
2019
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.00016/2019-PKZP-K40004/19.00 - ZYRY - Tem, s.r.o., k. ú. Môťová
00016/2019-PKZP-K40004/19.00
1 380,40 € Slovenský pozemkový fond ZYRY - Tem, s.r.o.
27.
Január
2012
Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS
1031-854/2012
90,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava ZYRY - Tem, s.r.o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »