Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
November
2015
Zmluva o spolupráci
506/2015
500,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Hochschule Fresenius gGmbH, organizačná zložka Zweigstelle
29.
Február
2016
Dohoda o cene-dovoz
0000117086
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Baar/Schweiz
1.
Marec
2016
Zmluva o podm.NP
0000007243
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Baar/Schweiz
29.
Február
2016
Dohoda o cene-tranz.
0000406513
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Baar/Schweiz
29.
Február
2016
Dohoda o cene-vývoz
0000117087
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Baar/Schweiz
26.
Február
2015
Dohoda o cene ZF,SA
000H910723
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo. a .s. YARA Rostock Zweigniederlassung der YARA GmbH &.Co.KG
2.
Marec
2015
Dohoda o cene ZF,SA
000H981545
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo. a .s. YARA Rostock Zweigniederlassung der YARA GmbH &.Co.KG
26.
Január
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
537-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ZW energie, s.r.o.
9.
Marec
2015
Zmluva o spolupráci
11/190601/2015-SPOL
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.
28.
Máj
2015
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1320/02-11674/2015
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - organizačná zložka
30.
Jún
2015
POZ
22933/2015
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - organizačná zložka
9.
December
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
421/2015
650,00 € Národné osvetové centrum Zvuky cez ruky, o.z.
30.
November
2017
Zmluva č. 6-2017-OLH
CRZ 7479-2017-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Stanislav Dodek, ZVSL Prosné
11.
Apríl
2018
Nájomná zmluva č. 00563/PNZ -P50006/18.60 - Lesy Tisovníky ZVSL, pozemkové spoločenstvo
00563/2018-PNZ -P50006/18.60
0,00 € Slovenský pozemkový fond Lesy Tisovník - ZVSL poz. spol.
11.
Jún
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-61/2012 - vykonanie diela podľa výkresu č. 1-001 521/S
VTSÚ-12-61/2012
2 081,10 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
Jún
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-63/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. 99/OBCH/2012
VTSÚ-12-63/2012
773,94 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
15.
August
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-78/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/23/2012
VTSÚ-12-78/2012
557,60 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
Október
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-107/2012 - vykonanie diela podľa TP-1305-05.
VTSÚ-12-107/2012
2 043,94 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
15.
Február
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-9/2011 - vykonanie diela podľa prílohy č. 1
VTSÚ-12-9/2011
2 051,58 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
November
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-125/2012 - ykonanie diela podľa objednávky č. 212OSL0019
VTSÚ-12-125/2012
418,64 € VTSÚ Záhorie ZVS IMPEX, a.s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »