Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-KE_ZM_EO2-6-070-2011_2011
0,00 € 1.BASKET KLUB MICHALOVCE, Gen. Petrova 24, 071 01 Michalovce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
24.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 33/2011 RE
0,00 € Ivan Líška, Žilinská cesta 31/11, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 28/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 31/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
28.
Február
2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.08.2005
KRPZ-KE_D05_EO3-9-154-2011_2011
0,00 € Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23.
Február
2011
Rámcová dohoda
2/2011/ŠVPS/Z-2/2011/E
0,00 € BIOVETA SK, spol. s r.o. Kalvária 3, 949 01 Nitra Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická 17, 842 13 Bratislava
23.
Február
2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
2.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML 37/2011 RE
2 800,00 € Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
2.
Marec
2011
Zmluva o krátkodobom nájme
3/2011/ŠVPS/RVK-3/2011
373,47 € Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n. o. Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
7.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 3.12.2009
48/2011/801
0,00 € Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov Štátny pedagogický ústav
9.
Marec
2011
Nájomná zmluva
37/2011/801
4 704,00 € Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov Štátny pedagogický ústav
7.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
187/2011-040//MPRVSR
340,00 € Agropodnik, a.s., Chovateľská 2, 917 01 Trnava MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010107
ZML 29/2010 RE/02
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7.
Marec
2011
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZML 45/2011 RE
Doplnená
180,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok RUMA s.r.o., Slávkovská 858/13, 054 01 Levoča
7.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2010/2.1/OPV/D01
Doplnená
0,00 € ARISTO, s.r.o., Nám. L. Novomeského 11, 040 01 Košice- Staré Mesto Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 20. 11. 2009
21/2011/801
0,00 € Základná škola, Štefánikova ul. 745/1, 924 01 Galanta Štátny pedagogický ústav
31.
Júl
2012
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb
z 31.3.2010
Doplnená
0,00 € LINE-ar s.r.o., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Krajský úrad životného prostredia v Prešove
8.
Marec
2011
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb z 31.3.2010
Dodatok č. 1
707,84 € LINE-ar s.r.o., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Krajský úrad životného prostredia v Prešove
11.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.10.2009
88/2011/801
0,00 € Základná škola, Mostná 3, 940 01 Nové Zámky Štátny pedagogický ústav
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »