Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Január
2012
Zmluva č.19 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
18/2012/ŠVPS/RSE19/2012
0,00 € MVDr. Ladislav Werner, Horská 2219/35, 909 01 Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
Január
2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 800/18/2012
30/2012
0,00 € MUDr. Ivan Gnoth, 040 01 Košice Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
10.
December
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.116/§52a/2012/NPV-2
103,60 € Obec Nevoľné, Nevoľné č.33, 976 01 Nevoľné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
December
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu č.XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa §54 zákona č.5/2004
Dohoda č.1/XX/2012/§54
4 147,81 € Ladomerská Vieska č. 84, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3.
Január
2013
Zmluva č. 7/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
7/2013/ŠVPS/RSE7/2013
0,00 € MVDr. Žúrek Pavol Štefánkova 720/28 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
8.
November
2012
Kúpna zmluva č. Zm. 13/2012 - IKT vybavenie
Zm. 13/2012
24 139,60 € AZOR, s.r.o. Scherffelova 38 058 01 Poprad Špeciálna základná škola, Odborárska/Košice
13.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
132/2012/1.1/OPV
Doplnená
329 934,41 € Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16.
Január
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.2/§52a/2013/NPV-2
106,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická ul. č.447/25, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
Január
2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
1/2013
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy, Základná organizácia Kancelária prezidenta SR, Štefánikova 2, 811 01 Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28.
Január
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.9/§52a/2013/NPV-2
106,00 € Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska č. 84, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Február
2013
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4251/2004/160/5 zo dna 25.5.2004
1475-2013-lsr
108,00 € HRONSTAV 01 s.r.o., LESY SR, š.p., OZ Kriváň
22.
Február
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.28/§52a/2013/NPV-2
238,50 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická č. 447/25, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Február
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu č.XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa §54 zákona č.5/2004
Dohoda č.3/XX/2013/§54
2 739,24 € Materská škola, Bratská ul. č. 9, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.44/§52a/2013/NPV-2
79,50 € Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie č. 1, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.45/§52a/2013/NPV-2
79,50 € Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.40/§52a/2013/NPV-2
79,50 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Ul. SNP č. 139, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.56/§52a/2013/NPV-2
397,50 € Kalvársky fond- občianske združenie, A. Pécha č. 2, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
069/1.2MP/2010
3 268 507,53 € Mesto Brezno, nám. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.62/§52a/2013/NPV-2
53,00 € Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska č. 84, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8.
Apríl
2013
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 10809/6253/2013
877/6253/2013
34,86 € Hronstav 01, spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava