Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.66/§52a/2013/NPV-2
53,00 € Obec Banský Studenec, Banský Studenec č. 60, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.65/§52a/2013/NPV-2
53,00 € Obec Krahule, Krahule č. 26, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
10.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004
dohoda č.160/§50a/PS/2013
9 120,00 € Marián Čierny,Banská Štiavnica, Vodárenská 303/23, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Apríl
2013
Dodatok k dohode č. 68/§52a/2013/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dodatok k dohode č.68/§52a/2013/NPV-2
0,00 € Nadácia Škola dokorán, Ul. Dr. Janského č. 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Apríl
2013
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OBU_KE_ZM_71-2013-5028_2013
Doplnená
1 320,00 € Základná škola J. A. Komenského 1, 071 01 Michalovce Obvodný úrad Košice
25.
Apríl
2013
Príkazná zmluva
42/2013/1.9
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Ministerstvo životného prostredia SR
30.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 39/XXI/2013/§54
10 956,96 € Ing. Jozef Majerský, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3.
Máj
2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 800/10/2013
62/2013
Doplnená
0,00 € HREVA s.r.o., Masarykova 90, 071 01 Michalovce Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
Máj
2013
Dohoda o ukončení zmluvy č. 60273/SL/2012 o poskytovaní závodného stravovania uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
0316/2013
0,00 € CITY GASTRO, s.r.o. Astrová 50, 821 01 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30.
Máj
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dohoda č.6/§52/2013/
4 722,30 € Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie č. 1, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
August
2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
83/§52a/2013/NP VAOTP SR-2 RS
318,00 € Materská škola, P.Dobšinského 1, 979 01 Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-64/2013
0,00 € ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-61/2013
0,00 € ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín Štátny inštitút odborného vzdelávania
16.
November
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-26/2013
0,00 € ZŠ Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra Štátny inštitút odborného vzdelávania
16.
November
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-44/2013
0,00 € ZŠ T. J. Moussona, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
November
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-32/2013
0,00 € ZŠ Jahodnícka 1, 036 01 Martin Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
November
2013
Obchodná zmluva
POZ 304/2013
0,00 € MANACON, Jahodová 31, 080 01 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20.
November
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-25/2013
0,00 € ZŠ Rozmarínová 1, 945 01 Komárno Štátny inštitút odborného vzdelávania
27.
November
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A "Podpora vytvárania pracovných miest-2" podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
17/XXI/A/2013/§ 54
5 478,48 € Lekáreň Helios spol. s r.o., Dolná 3, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-147/2013
0,00 € ZŠ Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou Štátny inštitút odborného vzdelávania