Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č. 65/XXI/2013/§54
5 478,48 € Tomáš Ciglan, Vysoká 60, 969 01 Vysoká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/§50j/NS 2013
8 417,60 € Obec Banský Studenec, Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.23/§50j/NS 2013
3 692,16 € Obec Nevoľné, Nevoľné 33, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004
dohoda č.52/§50/PS/2013
0,00 € Maroš Vittek, Rázusova 7/26, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
31.
Júl
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
59/14/2013/NASES
0,00 € OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12.
August
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č. 67/XXI/2013/§54
0,00 € GRUBER Logistics s.r.o., Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
August
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §-u 59 zákona č. 5/2004 Z.z.
6/§59/2013 NP VAOTP SR-2
3 612,00 € Peter Kminiak, SNP 46/10, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Jún
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 62/XXI/2013/§54
21 913,92 € I.G.C. STROJAL s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 61/XXI/2013/§54
5 475,48 € H & MG s.r.o., Zvonová 880/19, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dohoda č.13/§52/2013/VAOTP - 2
159,00 € Obec Horná Ves, Horná Ves č. 17, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-159/2013
0,00 € ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-119/2013
0,00 € ZŠ V. Javorku 32, 010 01 Žilina Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-154/2013
0,00 € ZŠ Májové námestie 1, 080 01 Prešov Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-131/2013
0,00 € ZŠ s MŠ Brehy, Záhumnie 24, 968 01 Brehy Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-174/2013
0,00 € ZŠ Dolinský potok 1114, 024 01 Kysucké Nové Mesto Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
096/2014/1.1/OPV
Doplnená
137 375,84 € Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
27.
Január
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
036/2014/1.1/OPV
Doplnená
156 353,50 € Stredná odborná škola Mierová 1973/79, 066 01 Humenné Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-20/2014
0,00 € Základná škola Jána Matúšku 4, 026 01 Dolný Kubín Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-22/2014
0,00 € Základná škola Vajanského 2, 909 01 Skalica Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-08/2014
0,00 € Základná škola Mierova 67, 937 01 Želiezovce Štátny inštitút odborného vzdelávania