Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2013
Kúpna zmluva č. 25062013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
25062013/ŠVPS/RTV/14062013
0,00 € Rastislav Macko – RM AUTO, 072 01 Pozdišovce 88 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
2.
Júl
2013
Zmluva o poskytovaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2013 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
26/2013/ŠVPS/RSE/8/2013
0,00 € Slatinský Richard, Mallého16 909 01 Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
26.
September
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 9/§51/2013
772,50 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č. 65/XXI/2013/§54
5 478,48 € Tomáš Ciglan, Vysoká 60, 969 01 Vysoká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/§50j/NS 2013
8 417,60 € Obec Banský Studenec, Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.23/§50j/NS 2013
3 692,16 € Obec Nevoľné, Nevoľné 33, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004
dohoda č.52/§50/PS/2013
0,00 € Maroš Vittek, Rázusova 7/26, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
31.
Júl
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
59/14/2013/NASES
0,00 € OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12.
August
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č. 67/XXI/2013/§54
0,00 € GRUBER Logistics s.r.o., Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
August
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §-u 59 zákona č. 5/2004 Z.z.
6/§59/2013 NP VAOTP SR-2
3 612,00 € Peter Kminiak, SNP 46/10, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Jún
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 62/XXI/2013/§54
21 913,92 € I.G.C. STROJAL s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 61/XXI/2013/§54
5 475,48 € H & MG s.r.o., Zvonová 880/19, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dohoda č.13/§52/2013/VAOTP - 2
159,00 € Obec Horná Ves, Horná Ves č. 17, 967 01 Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-159/2013
0,00 € ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-119/2013
0,00 € ZŠ V. Javorku 32, 010 01 Žilina Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-154/2013
0,00 € ZŠ Májové námestie 1, 080 01 Prešov Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-131/2013
0,00 € ZŠ s MŠ Brehy, Záhumnie 24, 968 01 Brehy Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
December
2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-174/2013
0,00 € ZŠ Dolinský potok 1114, 024 01 Kysucké Nové Mesto Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
096/2014/1.1/OPV
Doplnená
137 375,84 € Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
27.
Január
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
036/2014/1.1/OPV
Doplnená
156 353,50 € Stredná odborná škola Mierová 1973/79, 066 01 Humenné Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ