Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-20/2014
0,00 € Základná škola Jána Matúšku 4, 026 01 Dolný Kubín Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-22/2014
0,00 € Základná škola Vajanského 2, 909 01 Skalica Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-08/2014
0,00 € Základná škola Mierova 67, 937 01 Želiezovce Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-07/2014
0,00 € Základná škola Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Štátny inštitút odborného vzdelávania
5.
Február
2014
Podniková kolektívna zmluva na rok 2014
1/2014/ŠVPS/RZV
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS ZvolenNámestie SNP č. 50, 960 01 Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa
6.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-61/2014/A3
0,00 € Základná škola Dr. Janského 2, 965 01 Žiar nad Hronom Štátny inštitút odborného vzdelávania
6.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-57/2014/A3
0,00 € Základná škola Štúrova 18, 907 01 Myjava Štátny inštitút odborného vzdelávania
11.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-47/2014
0,00 € Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice – Staré Mesto Štátny inštitút odborného vzdelávania
11.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-51/2014
0,00 € Základná škola Štúrova 18, 907 01 Myjava Štátny inštitút odborného vzdelávania
11.
Február
2014
Zmluva o výpožičke
PV-19/2014
0,00 € Základná škola Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Štátny inštitút odborného vzdelávania
7.
Apríl
2014
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV 0171-10
Dodatok č. 6 APVV-0171-10
27 225,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
23.
Február
2014
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
PV-155/2013/A3
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Ulica 9. mája 7, 083 01 Sabinov Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-74/2014
0,00 € Základná škola Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-76/2014
0,00 € Základná škola Ulica mieru č. 1235, 014 01 Bytča Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-71/2014
0,00 € Základná škola J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.
Marec
2014
Zmluva o spolupráci pri realizácií národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania
ZoS/304/2013/RSOV
0,00 € Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné Štátny inštitút odborného vzdelávania
23.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-101-2014
0,00 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad Štátny inštitút odborného vzdelávania
23.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-105-2014
0,00 € Základná škola Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov Štátny inštitút odborného vzdelávania
23.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-91-2014
0,00 € Základná škola Komenského 23, 085 01 Bardejov Štátny inštitút odborného vzdelávania
24.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-107/2014
0,00 € Základná škola Gyulu Szabóa, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda Štátny inštitút odborného vzdelávania