Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
August
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 6
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 10
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Január
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 8
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 5
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 3
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
12.
Júl
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 16
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
December
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 11
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 7
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7.
Marec
2017
Kápna zmluva č. 06/18/1/2017
1758-2017-LSR
40 500,00 € PRENO, s.r.0. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
7.
Február
2018
ZMLUVA O DIELO -Zmluva o geologických prácach pre časť 5
170/2017/5
Doplnená
5 350 356,10 € Skupina dodávateľov pod názvom AGEHE Združenie: č.1FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor; č.2 GEO Slovakia, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice; č.3 HGM - Žilina, s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina; č. 4 ENVIROGROUP, a.s., Vansovej 2, 811 0 Ministerstvo životného prostredia SR
22.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 3
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27.
Jún
2011
Zmluva o dielo - výroba plechových tabúľ
ŠOP SR/136/2011
2 709,60 € AURA s.r.0. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 6
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 5
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Január
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 11
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
August
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 13
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
Apríl
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 11
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Marec
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 10
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 14
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »