Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Marec
2017
Zmluva č. 02/01/2017/MVČ o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
23/2017/ŠVPS/RTO/Zmluva č.02/01/2017/MVČ
0,00 € Základná včelárska organizácia : ZO SZV 955 01 Topoľčany Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/301/2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/301/2007
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo Zvolene, Gaštanová 3207/7 v zastúpení: SVB – Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
30.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiačok ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/016173
237,46 € Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
4.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Malom futbale - Školský pohár SFZ žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/016007
229,02 € Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice Okresný úrad Nitra
21.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Minifutbale – Mc Donald´s Cupe žiakov 1. stupňa ZŠ okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/019262
78,82 € Základná škola, Ul. SNP 5, 942 01 Šurany Okresný úrad Nitra
24.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Malom futbale-Školský pohár SFZ žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
Ou-NR-OS1-2017/019355
122,02 € Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo Okresný úrad Nitra
26.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2017 žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/019578
135,00 € Centrum Voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, 940 01 Nové Zámky Okresný úrad Nitra
26.
Apríl
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 21/§ 51a/2017
Doplnená
5 316,00 € KRAJ 01 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v atletike jednotlivcov a družstiev žiakov a žiačok ZŠ a OG v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/018974
785,38 € Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy Okresný úrad Nitra
5.
Máj
2017
Darovacia zmluva č. 2/2017
95
0,00 € Recyklačný fond v likvidácii, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava Spojená škola, Pezinok
4.
Január
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo volejbale žiakov ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/005089
109,66 € Základná škola, Ul. G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
5.
Január
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Matematickej olympiády kategórií Z5 a Z9 žiakov ZŠ a OG v Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/003240
359,22 € Základná škola s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
22.
Máj
2017
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchod. zákonníka
00012017
3 508,00 € ZVS Nitra, Ing. Jozef Čápek, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
26.
Máj
2017
Zmluva o krátkodobom prenájme
97
25,00 € Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok Spojená škola, Pezinok
30.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 50
č.10/§50/PS/2017
8 760,96 € ALMI SK, s.r.o., Rybárpoľká 6077/11, 034 01 Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
14.
December
2016
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
61/§51/2016
0,00 € Materská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31.
Október
2016
Realizačná zmluva č.525/120/2016 k Rámcovej dohode č. 377/OVS/2016
525/120/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8.
November
2016
Realizačná zmluva č.527/119/2016 k Rámcovej dohode č. 377/OVS/2016
527/119/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8.
November
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/041351
139,10 € Základná škola, Ul. G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
27.
Október
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola vo Florbale žiakov SŠ v okrese Komárno v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/043001
126,82 € SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, 645 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra