Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/119/2017
0814/2017-D1
207 540,00 € Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/054/110
6 380,57 € Základná škola, J. Alexyho1941/1, 960 01 Zvolen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
September
2019
Zmluva o zámene správy hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa §9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
7/19
0,00 € Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 1, 054 01 Levoča Reedukačné cetntrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
23.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 odst. 1 písm.c) zákona 5/2004 Z.z.
19/41/054/260
0,00 € Základná škola Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
August
2019
Dohoda 19/21/054/72 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
19/21/054/72
3 117,24 € Spojena škola internátna, M.Urbana 160/45, 029 01 Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
September
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK042119
0,00 € SSL 01 S.R.O - LEKÁREŇ OC SOFI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
September
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2019/39/054/116
0,00 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
26.
September
2019
"Dohodač. 19/21/054/99 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/21/054/99
6 987,66 € SNP 323, 028 01 Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Október
2019
Učebná zmluva č. 4/UZ/2019
0724/2019
0,00 € Daniela Giertliová, M.Haľamovej 11/37, 036 01 Martin Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Apríl
2012
Príloha č.5 k obchodnej zmluve č. 606201375
0427/2012
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 25/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 25/2012/FPV
0,66 € Cirkevná spojená škola - ZŠ S MŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 16/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 16/2012/FPV
0,66 € ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 974 01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 31/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 31/2012/FPV
0,66 € ZŠ P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
14.
Marec
2012
o absolventskej praxi v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
39/§51/2012/Kn
0,00 € Základná škola, Ul. rozmarínová , 945 01 Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
20.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
089/2012/1.1/OPV
Doplnená
197 726,65 € Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí NFP
070/2012/1.1/IOPV
Doplnená
166 762,36 € Základná škola, T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Apríl
2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 014/2012/1.1/OPV
014/2012/1.1/OPV
Doplnená
131 915,10 € Základná škola, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
30.
Apríl
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
100/§51/2012/SL
0,00 € KOMEKO, s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Jún
2012
Zmluva č.2/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
29/2012/ŠVPS/RSE2/2012
0,00 € Peter Suchovský, Brezová 865/16, 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
9.
Júl
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
05/2012/OSM-73 (304/3012)
100,00 € Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici