Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 25/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 25/2012/FPV
0,66 € Cirkevná spojená škola - ZŠ S MŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 16/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 16/2012/FPV
0,66 € ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 974 01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 31/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 31/2012/FPV
0,66 € ZŠ P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
14.
Marec
2012
o absolventskej praxi v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
39/§51/2012/Kn
0,00 € Základná škola, Ul. rozmarínová , 945 01 Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
20.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
089/2012/1.1/OPV
Doplnená
197 726,65 € Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí NFP
070/2012/1.1/IOPV
Doplnená
166 762,36 € Základná škola, T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25.
Apríl
2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 014/2012/1.1/OPV
014/2012/1.1/OPV
Doplnená
131 915,10 € Základná škola, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
30.
Apríl
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
100/§51/2012/SL
0,00 € KOMEKO, s.r.o., 064 01 Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Jún
2012
Zmluva č.2/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
29/2012/ŠVPS/RSE2/2012
0,00 € Peter Suchovský, Brezová 865/16, 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
9.
Júl
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
05/2012/OSM-73 (304/3012)
100,00 € Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30.
August
2012
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
037/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, SNP č. 16, 083 01 Sabinov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 271202300028 zo dňa 16.02.2010
DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V
0,00 € ZORA, o.z., Bárdošova 12, 831 01 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
3.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
121/2009/1.1/OPV/D05
159 298,02 € Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-5-2011_2012
Doplnená
0,00 € ULTIMA TV, spol. s.r.o., ul. Komenského č.73, 075 01 Trebišov KRPZ-KE
4.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o právnej pomoci
SAZP USTREDIE/2011/03
0,00 € JUDr. Martin Dianiška - advokát, Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica SAŽP
9.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
203/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
100 363,14 € Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Zmluva o dielo
KRHZ-TT_ZM-STS-11-801_2011
35 988,00 € Dräger Slovensko, spol. s.r.o., Radlinského 40a, P.O.Box B/8, 921 01 Piešťany KRHZ-TT
15.
Február
2011
Komisionárska zmluva
KRHZ-TT_ZM-1-2011_2011
6 600,00 € KOODIS spol. s.r.o., P.Pazmánya 49/3, 927 01 Šaľa KRHZ-TT
15.
Február
2011
Čiastková zmluva č. 2/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá v zmysle § 536 s nasl. Obchodného zákonníka
2/RZ/2011
144 000,00 € STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok Slovenský filmový ústav
16.
Február
2011
Zmluva o dodávke tovaru - ovocie, zeleniny a zemiaky
3/2011
Doplnená
12 374,00 € GPM VOZ, s.r.o. Neresnická cesta č. 3418/72, 960 01 Zvolen Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica