Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1/2011/KPÚTT
4 932,65 € Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava
22.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
KRHZ-TT_ZM-11-2011_2011
100,00 € KLS spol. sr.o., M. Rázusa 9, 010 01 Žilina KRHZ-TT
21.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAZP CER/2010/11 - oblasť dopravy -TICAD
SAZP CPPEZ/2011/10
0,00 € Ing.Ľubomír Mateček, Smrekova 11, 010 01 Žilina SAŽP
22.
Február
2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
15/2011
485,25 € Munditia,s.r.o., Čajakova43, 831 01 Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
22.
Február
2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
14/2011
825,03 € Munditia,s.r.o., Čajakova43, 831 01 Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 27/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
28.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb pranie prádla
KRPZ-KE_ZM_EO3-10-036-2011_2011
3 000,00 € NsP. sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23.
Február
2011
Dodatok č. 4
139/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Marec
2011
Doplnok č. 4 k zmluve zo dňa 30.9.2009
ZML 16/2009 RE/04
Doplnená
0,00 € GASTRO CATERING, spol. s r.o., Bystrická cesta 197/40, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1.
Marec
2011
Kúpna zmluva-mlieko a mliečne výrobky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-3-2011_2011
12 834,72 € Tatranská mliekareň a .s. Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
2.
Marec
2011
Kúpna zmluva - pivo Budvar
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-11-2011_2011
4 845,05 € Jurišta Milan Dlhé Diely 1 3244/74, Bratislava prevádzka Belopotockého 6 031 01 Lip. Mikuláš RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
28.
Február
2011
Zmluva o dielo
01/2011/KPUZA
1 734,00 € Planika, s.r.o., Ul. Andreja Kmeťa 13, 010 01 Žilina Krajský pozemkový úrad v Žiline
7.
Marec
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
035/2009/1.1/OPV/D05
0,00 € Obec Harichovce, 1. Mája 25, 053 01 Harichovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
27/2011-040/MPRVSR
340,00 € Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra, Dolná 142, 900 01 Modra MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
3.
Marec
2011
Zmluva o dielo
02/2011/KPUZA
Doplnená
3 835,25 € Ing. Michal KRÁĽ – GEODET, Máše Haľamovej 11/46, 036 01 Martin Krajský pozemkový úrad v Žiline
7.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
87/2011-040/MPRVSR
340,00 € B.M. Kávoviny, s.r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.11.2009
31/2011/801
0,00 € Základná škola sv. Dominika Savia, Hodžova 9, 960 01 Zvolen Štátny pedagogický ústav
7.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
227/2011-040/MPRVSR
340,00 € AGRONOVAZ, a.s., Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
9.
Marec
2011
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.10. 2009
46/2011/801
0,00 € Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina Štátny pedagogický ústav
14.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.10.2009
80/2011/801
0,00 € Spojená cirkevná škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín Štátny pedagogický ústav