Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 9
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
September
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 8
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
September
2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
24/479/124/2016
Doplnená
23 720,16 € SLOVMONT, družstvo, Ul. Sv. Anny 1, 0,34 01 Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17.
Júl
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
015/2010/1.2/OPV/D01
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.10.2009
91/2011/801
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice Štátny pedagogický ústav
10.
Apríl
2013
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
MJ
605,65 € 30803/ZoVB-107/2013/Haniska/0896/SO701-00/G3DW Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť I
64/2015/7.2
491 204,76 € AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, Česká republika, vo veci organizačnej zložky AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Pražská 2, 040 11 Košice Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť IV
70/2015/7.2
703 042,26 € Skupina dodávateľov PRIESKUM EZ tvorená spoločnosťami ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, Vodní zdroje Holešov a.s., Tovární 1423/7, 769 01 Holešov, Česká republika, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Světská 1418, 190 00 Praha 9, Česká republika Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť IX
71/2015/7.2
779 879,88 € Skupina dodávateľov PRIESKUM EZ tvorená spoločnosťami ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, Vodní zdroje Holešov a.s., Tovární 1423/7, 769 01 Holešov, Česká republika, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Světská 1418, 190 00 Praha 9, Česká republika Ministerstvo životného prostredia SR
28.
September
2015
Dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 52a / č.dohody 15/16/52A/74
388/2015
0,00 € Obec Dolné Obdokovce, č. 103, 951 02 Dolné Obdokovce, IČO: 00 307 891 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12.
Júl
2018
ZMLUVA O DIELO - ZMLUVA o geologických prácach časť 1 až 5
20/2018/5
Doplnená
829 561,20 € Skupina dodávateľov „GEOTEST“ tvorená spoločnosťami: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika; GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Stavbárska 27, 821 07 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Marec
2017
Kúpna zmluva č. 249/2017 o predaji ŽKV
0124/2017
0,00 € DECOL, a.s.Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
3.
Jún
2016
Zmluva o dielo na vykonanieneplánovanej opravy ŽDV 721.131-1 po násilnom poškodení
0293/2016
0,00 € Legios Loco, a. s., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, ČR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30.
September
2014
Zmluva o geologických prácach
116/2014/7.2
3 303 185,76 € AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o., Pražská 1312/38a, 102 00 Praha 10, Česká republika, HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. („CENVIS s.r.o.“), Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
9.
December
2014
Zmluva o geologických prácach
152/2014/7.2; 2014/160
1 059 568,99 € SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5; GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, GEOtest Bratislava, spol. s r.o. Stavbárska 27, 821 07 Bratislava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť II
65/2015/7.2
537 761,28 € AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, Česká republika, vo veci organizačnej zložky AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Pražská 2, 040 11 Košice Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť VII
72/2015/7.2
746 682,66 € Skupina dodávateľov „GHM group“ tvorená spoločnosťami GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Česká republika, HES-COMGEO, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, MM REVITAL s.r.o., Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
18.
December
2018
KÚPNA ZMLUVA č.4600003897/RKsZ/2018 na dodanie samoobslužných premiestniteľných čerpacích zariadení typu AVK na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV
0480/2018
0,00 € PETROCard Czech, s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava - Poruba, Česká republika Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28.
Január
2016
Rámcová dohoda č.4600002369/KS/2015 na opravu vozňa radu DDm ev.č. 51 81 98-70 016-4
0059/2016
0,00 € 4Rail, a.s., U Radbuzy 720/20,Jižní Prědmestí, 301 00 Plzeň, Česká republika Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29.
December
2015
Zmluva č. 4600002354/PT/2015 o poskytovaní ubytovania
0615/2015
0,00 € JLV, a.s., Chodovská 228/3. Michle, 141 00 Praha 4 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »