Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Marec
2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluva č. 19
0,00 € SÚJS SAV IČO: 31750940, ÚVSK SAV IČO: 00679917, Úrad SAV IČO: 00037869 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
28.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke web sídla
D1-700/GR/2007
0,00 € Studio 001, s.r.o. Slovenské národné divadlo
12.
Máj
2017
Zmluva o dielo
2017/26/ZML
0,00 € Studio 001, s.r.o. Slovenské centrum dizajnu
28.
August
2019
0657/2019 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 001052/CORP/2016 27.8.2019
0657/2019
0,00 € 0657/2019 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 001052/CORP/2016 27.8.2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
Február
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-FR-2015-0014
SK-FR-2015-0014
2 650,00 € SK-FR-2015-0014 Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
September
2011
Zmluva o udelení štipendia a spolupráci
0710/2011
44 436,62 € Veronika Rybanská a Úrad Vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513) - viacstranný zmluvný vzťah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
September
2011
Zmluva o udelení štipendia a spolupráci
0709/2011
23 246,19 € František Novotný a Úrad Vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513) - viacstranný zmluvný vzťah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2011
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráci
0758/2011
50 178,95 € Lukáš Michálik a Úrad Vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513) - viac-stranný zmluvný vzťah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
November
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o udelení štipendia a o spolupráci
Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 0758/2011
0,00 € Lukáš Michálik a Úrad Vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513) - viac-stranný zmluvný vzťah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Apríl
2014
Poistná zmluva
24/2014/SaP
11,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
12.
Máj
2014
Poistná zmluva
30/2014/SaP
17,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
14.
August
2014
Poistná zmluva
56/2014/SaP
18,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
9.
December
2014
Poistná zmluva
89/2014/SaP
11,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
14.
Máj
2014
Poistná zmluva
33/2014/SaP
5,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
14.
August
2014
Poistná zmluva
57/2014/SaP
13,92 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
7.
December
2017
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2118/2017-PR
1 319 952,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance IČO:00585441; Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. IČO: 00151700 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
December
2017
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb- Poistenie majetku, poistenie informačných rizík, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
2119/2017-PR
17 048 817,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupIČO 00585414; Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.IČO 00151700; PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátuIČO 50659669 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Jún
2014
Poistná zmluva
42/2014/SaP
4,64 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 00151700 Slovenská národná knižnica
25.
Február
2015
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
013/§51/2015
0,00 € MV SR, KR PZ Prešov 00151866 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
19.
Jún
2015
Zmluva o prevode majetku štátu
Zmluva č. 5
0,00 € Historický ústav SAV,IČO:00166944, Ústav štátu a práva SAV,IČO:00167037, Ústav orientalistiky SAV,IČO:00681067, Sociologický ústav SAV,IČO:00679135, Filozofický ústav SAV,IČO:00166995, Ústredná knižnica SAV,IČO:00587001, Ústav etnológie SAV,IČO:00166979 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »