Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
November
2018
Zmluva o spolupráci
454/2018/AXNV
1,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina, IČO: 001774742117 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 10
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Máj
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 19
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
September
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
16/31/52A/254
Doplnená
0,00 € Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szombathy Viktor Alapiskola, Nám. Slobody 141, Jesenské, 98 002 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 6
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 9
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 7
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Marec
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 18
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 14
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 16
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 13
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 5
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
November
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 3
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 8
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 17
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6.
September
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 12
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Máj
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 20
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
November
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 4
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
Január
2014
Zmluva o poskytovaní služieb
PPZ_ZM_PPZ-OKH-34-002-2014_2014
0,00 € PPZ_ZM_PPZ-OKH-34-002-2014_2014 Prezídium Policajného zboru
5.
September
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 11
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »