Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
September
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 11
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAL000211 Dodatok č. 15
0,00 € DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA: HS 002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6.
Apríl
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.SK - BG - 2013 - 0025
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK - BG - 2013 - 0025
2 600,00 € Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK - BG - 2013 - 0025 Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 10
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
December
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 16
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 13
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
12.
Marec
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 17
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Máj
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 19
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30.
November
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 3
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 5
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 7
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 8
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 2
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
4.
Marec
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 11
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
December
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 15
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Máj
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 18
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30.
November
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 4
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
August
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 12
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 9
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
September
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 21
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »