Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Február
2016
Dodatok č. 5 ku KZ z 28. 2. 2014
5_2016
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku č. 73-2493-008, Detský domov Detský domov Dobšiná
21.
Máj
2015
Dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve
4
0,00 € 73-2493-008 ZO OZ PŠaV na Slovensku Detský domov Dobšiná
29.
Január
2015
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 28.2.2014
29_1_15
0,00 € 73-2493-008 ZO OZ PŠa V na Slovensku Detský domov Nová 809 049 25 Dobšiná Detský domov Dobšiná
25.
Január
2017
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 23. 1. 2017
1_2017
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku 73-2493-008 Detský domov Dobšiná
2.
Apríl
2015
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 28. 2. 2014
3
0,00 € 73-2493-008 ZO OZ PŠaV na Slovensku Detský domov Detský domov Dobšiná
30.
November
2011
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
0,00 € Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Jún
2012
Zmluva o dodaní služieb č. Z/008/2012/06/03
CRZ č. 4894/2012/LSR
46 289,44 € Zmluva o dodaní služieb č. Z/009/2012/06/03 LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza
17.
December
2014
Zmluva o úvere
401/826/2014
35 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Komárne, Letná 0091/ 9,11 zastúpení: ALTERNATÍVA, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 19/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 19/2012/FPV
0,66 € Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica 974 01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 35/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 35/2012/FPV
0,66 € Gymnázium Jablonská 5, 907 01 Myjava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 44/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 44/2012/FPV
0,66 € Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
Marec
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
047/2009/3.1/OPV/D05
Doplnená
148 016,50 € Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16.
Apríl
2012
Príloha č.6 k obchodnej zmluve č. 606201375
428/2012
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2.
Február
2011
Nájomná zmluva
OBU-TO_ZM_1-2011_2011
904,68 € Jolana Globanová, 955 01 Podhadie 133 OBU-TO
7.
Február
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2010/26
566/2010
24,90 € Jantárová cesta, Kammerhofská 2, 969 01 B. Štiavnica Slovenské banské múzeum
8.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
9.
Február
2011
Zmluna o prenájme notového materiálu
2-2011-AZ
222,00 € MUSIC FORUM v.o.s., Jungmannova 18, 811 01 Bratislava Štátnoa opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
10.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
142/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
162 565,56 € Základná škola Námestovo - Komenského ul., Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.1/OPV/D04
Doplnená
115 720,13 € Stredná odborná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
22.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 1/2011 RE
12 882,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Soňa Korčeková - ASO Vending, Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »