Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2017
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 23. 1. 2017
1_2017
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku 73-2493-008 Detský domov Dobšiná
2.
Apríl
2015
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 28. 2. 2014
3
0,00 € 73-2493-008 ZO OZ PŠaV na Slovensku Detský domov Detský domov Dobšiná
30.
November
2011
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
0,00 € Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Jún
2012
Zmluva o dodaní služieb č. Z/008/2012/06/03
CRZ č. 4894/2012/LSR
46 289,44 € Zmluva o dodaní služieb č. Z/009/2012/06/03 LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza
17.
December
2014
Zmluva o úvere
401/826/2014
35 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Komárne, Letná 0091/ 9,11 zastúpení: ALTERNATÍVA, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 19/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 19/2012/FPV
0,66 € Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica 974 01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV)
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 35/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 35/2012/FPV
0,66 € Gymnázium Jablonská 5, 907 01 Myjava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13.
Marec
2012
Zmluva o pedagogickej praxi 44/2012/FPV
Zmluva o pedagogickej praxi 44/2012/FPV
0,66 € Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
Marec
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
047/2009/3.1/OPV/D05
Doplnená
148 016,50 € Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16.
Apríl
2012
Príloha č.6 k obchodnej zmluve č. 606201375
428/2012
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2.
Február
2011
Nájomná zmluva
OBU-TO_ZM_1-2011_2011
904,68 € Jolana Globanová, 955 01 Podhadie 133 OBU-TO
7.
Február
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2010/26
566/2010
24,90 € Jantárová cesta, Kammerhofská 2, 969 01 B. Štiavnica Slovenské banské múzeum
8.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
9.
Február
2011
Zmluna o prenájme notového materiálu
2-2011-AZ
222,00 € MUSIC FORUM v.o.s., Jungmannova 18, 811 01 Bratislava Štátnoa opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
10.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
142/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
162 565,56 € Základná škola Námestovo - Komenského ul., Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.1/OPV/D04
Doplnená
115 720,13 € Stredná odborná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
22.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 1/2011 RE
12 882,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Soňa Korčeková - ASO Vending, Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
22.
Február
2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Eurokasko
ZML 4/2011 RE
Doplnená
3 659,12 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
16.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-KE_ZM_EO2-6-070-2011_2011
0,00 € 1.BASKET KLUB MICHALOVCE, Gen. Petrova 24, 071 01 Michalovce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
24.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 33/2011 RE
0,00 € Ivan Líška, Žilinská cesta 31/11, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »