Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Máj
2017
Príkazná zmluva
ZML 131/2017 RE
194,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
3.
Marec
2015
Zmluva o vytvorení diela – odborné posudky
I/15/2015/FiF UK
60,00 € prof. zw. dr. hab. Mieczyslaw Balowski Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
25.
September
2014
Príkazná zmluva
ZML 145/2014 RE
120,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
9.
Október
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
152/2013 zo dňa 4.10.2013
83,00 € prof. zw. dr. hab. inž. Franciszek Siemieniako Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
18.
December
2015
Príkazná zmluva
ZML 355/2015 RE
30,00 € prof. zw. dr hab. Stefan Koperek Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
December
2015
Príkazná zmluva
ZML 356/2015 RE
100,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Február
2015
Príkazná zmluva
ZML 58/2015 RE
90,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
16.
Január
2015
Príkazná zmluva
ZML 254/2014 RE
80,00 € prof. zw. dr hab. Slawomir Mazur Katolícka univerzita v Ružomberku
5.
Máj
2015
Príkazná zmluva
ZML 86/2015 RE
110,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
11.
Júl
2016
Príkazná zmluva
ZML 279/2016 RE
30,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
9.
September
2014
Príkazná zmluva
ZML 134/2014 RE
137,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
16.
Január
2015
Príkazná zmluva
ZML 253/2014
50,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Február
2015
Príkazná zmluva
ZML 57/2015 RE
250,00 € prof. zw. dr hab. Ursula Anna Domźal Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Jún
2015
Príkazná zmluva
ZML 125/2015 RE
60,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
4.
November
2016
Príkazná zmluva
ZML 397/2016 RE
265,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
13.
Júl
2017
Príkazná zmluva
ZML 187/2017 RE
74,00 € prof. zw. dr hab. Stefan Koperek Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Marec
2015
Dohoda č. 108/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dohoda č. 108/§52a/2015/ŠR
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
September
2015
D O H O D A č. 297 /§ 52a /2015 / ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
297/§52a/2015/ŠR/KE
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Máj
2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 108/§52a/2015/ŠR na vykonávanike aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dodatok č. 1 k dohode č. 108/§52a/2015/ŠR
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Február
2016
Príprava študentov a ich prepojenie s praxou
2015-3-SK02-KA205-000698
Doplnená
57 452,00 € Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »