Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019991
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019731
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2021429
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2014826
17 600,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2017
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2014661
Doplnená
35 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2019571
44 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2015602
11 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020255
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2019835
16 800,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Apríl
2016
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
536/2015/NLC
0,00 € LESY TISOVNÍKY - ZVSL, pozemkové spoločenstvo Národné lesnícke centrum
24.
Júl
2015
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-2135/2015
0,00 € LESY TISOVNÍKY -ZVSL pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene
4.
Máj
2012
Kúpna zmluva
424/2011-4220-3120
3 276,00 € Ministerstvo obrany SR, KONŠTRUKTA-Defence, a.s., ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Apríl
2011
Zmluva o uchovaní výrobných schopností na rok 2011
6100000313
631 166,00 € ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom SEOP
2.
December
2011
Kúpna zmluva
GR ZVJS-74-100/11-2011
42 000,00 € ZVS holding, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13.
December
2012
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
369 955,73 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
Máj
2013
7,62 mm cvičný náboj vz 43
6200001107
130 000,00 € ZVS gikdubgm a.s. AA Bratislava
13.
Máj
2013
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
475 742,10 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23.
Máj
2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
391 560,66 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15.
Október
2014
Rámcová dohoda č. 2014/557-náboj 7,62 cvičný vz. 43
6900000172
715 468,00 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
22.
Máj
2017
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchod. zákonníka
00012017
3 508,00 € ZVS Nitra, Ing. Jozef Čápek, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra