Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Január
2015
Príkazná zmluva
ZML 254/2014 RE
80,00 € prof. zw. dr hab. Slawomir Mazur Katolícka univerzita v Ružomberku
5.
Máj
2015
Príkazná zmluva
ZML 86/2015 RE
110,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
11.
Júl
2016
Príkazná zmluva
ZML 279/2016 RE
30,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
9.
September
2014
Príkazná zmluva
ZML 134/2014 RE
137,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
16.
Január
2015
Príkazná zmluva
ZML 253/2014
50,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Február
2015
Príkazná zmluva
ZML 57/2015 RE
250,00 € prof. zw. dr hab. Ursula Anna Domźal Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Jún
2015
Príkazná zmluva
ZML 125/2015 RE
60,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
4.
November
2016
Príkazná zmluva
ZML 397/2016 RE
265,00 € prof. zw. dr hab. Jan Zimny Katolícka univerzita v Ružomberku
13.
Júl
2017
Príkazná zmluva
ZML 187/2017 RE
74,00 € prof. zw. dr hab. Stefan Koperek Katolícka univerzita v Ružomberku
24.
Marec
2015
Dohoda č. 108/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dohoda č. 108/§52a/2015/ŠR
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
September
2015
D O H O D A č. 297 /§ 52a /2015 / ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
297/§52a/2015/ŠR/KE
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Máj
2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 108/§52a/2015/ŠR na vykonávanike aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dodatok č. 1 k dohode č. 108/§52a/2015/ŠR
0,00 € Aktivita zvyšuje úspech n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Február
2016
Príprava študentov a ich prepojenie s praxou
2015-3-SK02-KA205-000698
Doplnená
57 452,00 € Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16.
Apríl
2014
Darovacia zmluva
8/2014 zo dňa 15.4.2014
300,00 € Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond
20.
Január
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
15/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
0,00 € Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Júl
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2019
0022/2019-D2
0,00 € Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Ľudovíta Fullu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Jún
2013
Dodatok č. 1 k Dohode č. 63/XXI/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
63/XXI/2013/§54d.1
0,00 € Fortis – družina dobových zvyklostí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Máj
2013
Dohoda č. 63/XXI/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z.
63/XXI/2013/§54
0,00 € Fortis – Družina dobových zvyklosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
2.
November
2015
ZVVZ- Enven Engineering, a.s
362015
0,00 € ZVVZ- Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30.
Máj
2019
Zmluva o dielo
46002122
189 768,00 € ZVVZ MACHINERY, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.