Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Máj
2013
7,62 mm cvičný náboj vz 43
6200001107
130 000,00 € ZVS gikdubgm a.s. AA Bratislava
13.
Máj
2013
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
475 742,10 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23.
Máj
2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
391 560,66 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15.
Október
2014
Rámcová dohoda č. 2014/557-náboj 7,62 cvičný vz. 43
6900000172
715 468,00 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
22.
Máj
2017
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchod. zákonníka
00012017
3 508,00 € ZVS Nitra, Ing. Jozef Čápek, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
28.
Marec
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
106/2011-4220-1020
114 600,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Jún
2011
Zmluva o dielo
274/2011-4220-1020
106 000,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Október
2011
DODATOK č. 02
č. Z2711023035501
0,00 € EVPÚ-ZVS a.s. Sociálna implementačná agentúra
20.
Február
2015
Dohoda o zániku záväzku
KaHR-111SP-1201/0622/20/D
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Ministerstvo hospodárstva SR
19.
December
2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
143 726,89 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21.
December
2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
180 710,14 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17.
Apríl
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK000517 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMAQUA S.R.O. - LEKÁREŇ AQUA-ZVS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28.
Apríl
2017
Zmluva č. 5/1000083074
CRZ-3564-2017-LSR
8,00 € ZVS a.s. Lesy SR š.p., OZ Levice
4.
December
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-121/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/76/2015.
VTSÚ-12-121/2015
1 378,40 € ZVS holding, a.s. VTSÚ
15.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201720725_Z
36 000,00 € ZVS holding, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13.
November
2014
Kúpna zmluva č. 2014/2036 - Náboj 7,62 cvičný vz. 43
6200001534
95 000,00 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
30.
September
2015
Kúpna zmluva
Z201525687_Z
Zrušená
33 500,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21.
September
2017
Kúpna zmluva č. 25/OMRaPZ/2017
Kúpna zmluva č. 25/OMRaPZ/2017
1 010 838,97 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
053/2017/TnUAD
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
054/2017/TnUAD
0,00 € ZVS holding, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne