Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Február
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-1201/0622/20
KaHR-111SP-1201/0622/20
Doplnená
937 456,06 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
November
2016
Zmluva č. ÚpIA-1273-1/2016-OOVS - Munícia
6200001978
5 337,12 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Úrad pre investície a akvizície MO SR
19.
Jún
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C752
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C752
Doplnená
147 375,00 € ZVS - ENCO, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201729832_Z
40 000,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
August
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK001314 Dodatok č. 1
0,00 € PHARMAQUA S.R.O. - LEKÁREŇ AQUA-ZVS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Marec
2012
Zmluva o uchovaní
6100000883
638 720,00 € ZVS holding, a.s. SEOP
1.
Jún
2012
D O D A T O K č. 18 k Zmluve č. 287/MRaOZ-2000 o ochraňovaní zásob Programu – 222 uzatvorenej dňa 21.11.2000
D O D A T O K č. 18 k Zmluve č. 287/MRaOZ-2000 o ochraňovaní zásob Programu – 222 uzatvorenej dňa 21.11.2000
573 766,78 € ZVS holding, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7.
Jún
2012
Kúpna zmluva č. 2012/263 na dodávku mínometnej munície 81-OF M
6200000633
650 636,83 € ZVS holding, a.s. ÚIA
23.
Október
2012
D o d a t o k č. 6 k Zmluve č. 4/OISMaI/58/2007 o ochraňovaní nehnuteľného majetku štátnych hmotných rezerv uzatvorenej dňa 21.03. 2007 v znení Dodatkov č. 1 až č. 5
D o d a t o k č. 6 k Zmluve č. 4/OISMaI/58/2007 o ochraňovaní nehnuteľného majetku štátnych hmotných rezerv uzatvorenej dňa 21.03. 2007 v znení Dodatkov č. 1 až č. 5
208,00 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6.
Apríl
2011
Zmluva o financovaní bežných výdavkov
3-79/2011-4220-1020
51 726,63 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
November
2014
Rámcová dohoda č. 2014/554 - Munícia - 12/70 OPEN DOOR, 12/70 Buck Shot 8,4 a 12/70 JS
6500000407
23 998,80 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
4.
Máj
2015
Kúpna zmluva č. 2015/215 - Nákup 7,62 cvičný náboj vz. 43
6200001608
Doplnená
380 000,00 € ZVS Impex a. Akvizičná agentúra
24.
Marec
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-39/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216OSL0006
VTSÚ-12-39/2016
515,65 € ZVS IMPEX, a.s VTSÚ Záhorie
12.
Január
2017
Zmluva o výpožičke č. ZVS IMP/29/2016 - strelecké zbrane na strelecké skúšky
VTSÚ-12-149/2016
0,00 € ZVS IMPEX Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
9.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK000517 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMAQUA S.R.O. - LEKÁREŇ AQUA-ZVS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7.
December
2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2017/538 - Dodanie odevu protichemického OPCH- 02
6500000507
494 133,60 € ZVS IMPEX, a.s., Úrad pre investície a akvizície MO SR
2.
Júl
2019
Rámcová dohoda č. 2019/518 – Náboj 30 JOSv 30 HE T
6500000552
845 040,00 € ZVS holding, a.s. Úrad preinvestície a akvizície MO SR
18.
Október
2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/3118
200,00 € Zvrteľová Zuzana IUVENTA
8.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46183
1 750,00 € Ľubomír Zvrškovec, Anna Zvršková r. Tepličancová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
December
2016
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
2265/QUARK/2016
0,00 € Ing. Alexander František Zvrškovec Centrum vedecko-technických informácií SR