Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/159/2019
1 960,00 € Alexandra Zvrškovcová Ekonomická univerzita v Bratislave
2.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 12/2019 uzatvorená v súlade s ust. §659 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
23/2019/ŠVPS/RTV/12/2019/RVPS Trebišov
0,00 € PO ZVPP Lingo Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
28.
September
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/40/054/134
0,00 € ZVP spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
Máj
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/40/054/23
0,00 € ZVP spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
December
2016
Rámcová dohoda č.7430/2016/LSR
7430/2016/LSR
0,00 € ZVP TATRY, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava
22.
December
2016
Rámcová dohoda č.7444/2016/LSR
7444/2016/LSR
0,00 € ZVP TATRY, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava
23.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/40/054/4
0,00 € ZVP spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
14.
December
2016
Rámcová dohoda LČ v ŤP 2017 OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves,
7182/8/2016/LSR
Doplnená
0,00 € ZVP TATRY, s.r.o. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
21.
December
2017
Rámcová dohoda
R/029-31/18-18/13/01
0,00 € ZVP TATRY s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš
26.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/40/054/53
0,00 € ZVP spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
28.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/40/054/22
0,00 € ZVP spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
21.
December
2017
Rámcová dohoda LČ v ŤP 2018 OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves,
2/6/2018/LSR
422 930,00 € ZVP TATRY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
12.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
3
3 300,00 € Ján Zvozil, Soňa Zvozilová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Máj
2011
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach
UDS4116100441
660,92 € ROBERT ZVOZIL Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
Máj
2016
Zmluva o dielo č. 1/LUSR/2016
9010/0007/16
65 300,00 € Róbert Zvozil - PARKET SERVIS Slovenská technická univerzita v Bratislave
30.
August
2012
Poskytnutie dotácie na projekt s názvom: Harmonika pre ľudový orchester Komorného zboru ZVONY - zvonivá cimbalovka
41/SRB/2012
1 000,00 € Komorný zbor ZVONY Selenča Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12.
Jún
2018
Darovacia zmluva
2_2018
0,00 € Anjelské zvony, občianske združenie Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
2.
Júl
2018
ZMLUVA č. 0152/RS/2018 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0152/RS/2018
500,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
19.
Október
2012
Poskytnutie dotácie na projekt s názvom: CD Poklad – Komorný zbor Zvony Selenča
M-38/1971/SRB/2012
1 500,00 € Komorný zbor Zvony Selenča Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1.
Júl
2013
Poskytnutie dotácie na projekt s názvom: Komorný zbor Zvony – laptop
40/RS/2013
550,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí