Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2017
ZMLUVA č. M008/RS/2017 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M008/RS/201
1 650,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31.
Máj
2017
ZMLUVA č. 0183/RS/2017 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0183/RS/2017
300,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31.
Máj
2017
ZMLUVA č. 0184/RS/2017 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0184/RS/2017
500,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
6.
Jún
2019
ZMLUVA č. 0427/RS/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0427/RS/2019
400,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
7.
Jún
2019
ZMLUVA č. 0514/RS/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0514/RS/2019
400,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
27.
Máj
2014
Poskytnutie dotácie na projekt: Slovenské ľudové piesne z Vojvodiny
0136/RS/2014
500,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
23.
Jún
2015
Zmluva č. 0009/RS/2015 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0009/RS/2015
300,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
23.
Jún
2015
Zmluva č. 0010/RS/2015 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0010/RS/2015
1 000,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20.
Jún
2016
Zmluva č. 0171/RS/2016 poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0171/RS/2016
700,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
21.
Marec
2018
Darovacia zmluva
1/2018
0,00 € Anjelské zvony, občianske združenie Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
6.
Jún
2019
ZMLUVA č. 0424/RS/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0424/RS/2019
400,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
7.
Jún
2019
ZMLUVA č. 0421/RS/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0421/RS/2019
600,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1.
Júl
2013
Poskytnutie dotácie na projekt s názvom: Selenčské sláviky 2013
34/RS/2013
800,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Apríl
2019
Darovacia zmluva
1/2019
0,00 € Anjelské zvony, OZ Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
6.
Jún
2019
ZMLUVA č. 0447/RS/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0447/RS/2019
300,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
9.
Júl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytárania pracovných miest"
Dohoda č. 61/XXI/2013/§54
5 475,48 € H & MG s.r.o., Zvonová 880/19, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
08PSTO003106 Dodatok č. 15
0,00 € MUDR. ZVONKOVÁ JANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PSTO005212 Dodatok č. 2
0,00 € MUDR. ZVONKOVÁ JANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PSTO005212
0,00 € MUDR. ZVONKOVÁ JANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30.
December
2011
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 08PSTO003106
08PSTO003106
0,00 € MUDr. ZVONKOVÁ Jana Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.