Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
September
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PSTO005212 Dodatok č. 3
0,00 € MUDR. ZVONKOVÁ JANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Máj
2013
Zmluva č. 20/26110230034 o vytvorení, vydávaní a rozširovaní diela s prof. Zvonko Jagličič
20/26110230034
866,25 € Prof. Zvonko Jagličič Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
17.
Október
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
166-300-14
15,00 € Zvonko Taneski Literárne informačné centrum
19.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2018/1-840:191006
100,00 € doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23.
August
2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-226_2011_2011
1 016,00 € Zvonko K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3.
November
2014
Príkazná zmluva
345-400-14
50,00 € Zvonko Taneski Literárne informačné centrum
23.
Október
2015
Príkazná zmluva
225-400-15
20,00 € Taneski Zvonko Literárne informačné centrum
17.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-152-02837
17-152-02837
2 649,00 € Zvonko Lakčevič Fond na podporu umenia
26.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
485/2018
0,00 € Stanislav Otruba - Kováčstvo, Zvonkárstvo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
Február
2019
KÚPNA ZMLUVA
260/2019
1 300,50 € Stanislav Otruba- Kováčstvo, Zvonkárstvo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
November
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
487-6500/2011-4220-3200
956,00 € Zvonimír Šuba Ministerstvo hospodárstva SR
14.
November
2012
Zmluva o poskytnutí knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom
20120924-MI
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
11.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01877
18-512-01877
5 000,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
1.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4270/2017/3.2
MK-4270/2017/3.2
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Ministerstvo kultúry SR
3.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03585
16-611-03585
7 500,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
25.
Október
2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o spolupráci
151/2013/ZZ
0,00 € Košický samosprávny kraj, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Slovenská národná knižnica
13.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4251/2018/3.2
MK-4251/2018/3.2
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Ministerstvo kultúry SR
2.
August
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04335
18-513-04335
4 000,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
30.
September
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02959
16-613-02959
7 100,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
29.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4366/2019/3.2
MK-4366/2019/3.2
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Ministerstvo kultúry SR