Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02351
17-511-02351
Doplnená
5 000,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
22.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4215/2016/3.2
MK-4215/2016/3.2
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Ministerstvo kultúry SR
3.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03508
16-612-03508
Doplnená
1 500,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Fond na podporu umenia
9.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK018912 Dodatok č. 2
0,00 € VITALEK S.R.O. - LEKÁREŇ PRI ZVONICI, POBOČKA LEKÁRNEVITA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK018912 Dodatok č. 4
0,00 € VITALEK S.R.O. - LEKÁREŇ PRI ZVONICI, POBOČKA LEKÁRNEVITA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
December
2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
15047
1 256,00 € Ing.Róbert Blaško, Radovan Zvoníček Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Máj
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
4/DEK/ODzP/2019
35,00 € doc. Miroslav Zvonek, akad.soch., ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
28.
Apríl
2015
Licenčná zmluva
ZM2007653
1 500,00 € Mgr. Zdeněk Zvonek Rozhlas a televízia Slovenska
2.
Máj
2018
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2016785
1 000,00 € Mgr. Zdeněk Zvonek Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Máj
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
25-102001-2014
40,00 € doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
27.
Február
2012
poskytmutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovolníckej služby
2/§52a/2012/TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5942/2011/2.5
400,00 € Obec Zvončín Ministerstvo kultúry SR
23.
September
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
114/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14.
December
2015
Zmluva č. 0973/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0973/2015
55 000,00 € Obec Zvončín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Marec
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.15/08/52A/44 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
Marec
2015
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačaov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov
5/2015/§54-VZ /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24.
Júl
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
č.15/08/52A/117 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
November
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
68355-95/2015-TT
0,00 € Zvončín Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
Február
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
008/§51/2015 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
23.
Február
2017
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/52A/15 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava