Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
114/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14.
December
2015
Zmluva č. 0973/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0973/2015
55 000,00 € Obec Zvončín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Marec
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.15/08/52A/44 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
Marec
2015
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačaov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov
5/2015/§54-VZ /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24.
Júl
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
č.15/08/52A/117 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
November
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
68355-95/2015-TT
0,00 € Zvončín Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
Február
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
008/§51/2015 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
23.
Február
2017
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/52A/15 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3.
Február
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z.z.
01/§56/2012/TT
4 964,49 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
25.
Jún
2013
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálenj zamestnanosti
9/§50j/2013 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
25.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-975/2015/2.5
MK-975/2015/2.5
500,00 € Obec Zvončín Ministerstvo kultúry SR
24.
Marec
2016
dohoda o poskytnutí finančých príspevkov podľa § 54 CESTA Z KRUHU NEZAMESTNANOSTI
16/08/054/25 /TT
0,00 € OU Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Október
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.15/08/52A/187 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20.
Január
2017
Memorandum o spolupráci
1/2017
0,00 € Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín n.o. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
23.
August
2017
dohoda č. 17/08/054/36 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
Dohoda č. 17/08/054/36/TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
Apríl
2019
Dohoda č.19/08/50J/6 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/08/50J/6/TT
0,00 € Obec Zvončín Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
Február
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.4689.2014
0,00 € Materská škola - Zvončín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Apríl
2011
Zmluva o dielo
487/2011-PN
0,00 € Obec Zvončín Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17.
August
2016
Dohoda č. 16/08/054/72 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného pro
Dohoda č.16/08/054/72 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
August
2018
Zmluva č. 163/POD- 207/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/POD/2018/34
5 000,00 € Obec Zvončín Slovenská agentúra životného prostredia