Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Február
2012
poskytmutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovolníckej služby
2/§52a/2012/TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5942/2011/2.5
400,00 € Obec Zvončín Ministerstvo kultúry SR
23.
September
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
114/§51/2014 /TT
Doplnená
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14.
December
2015
Zmluva č. 0973/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0973/2015
55 000,00 € Obec Zvončín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Marec
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.15/08/52A/44 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
Marec
2015
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačaov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov
5/2015/§54-VZ /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24.
Júl
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
č.15/08/52A/117 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
November
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
68355-95/2015-TT
0,00 € Zvončín Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
Február
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
008/§51/2015 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
23.
Február
2017
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/52A/15 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
8.
August
2019
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu č. 48/I/2019/40/7503
48/I/2019/40/7503
30,00 € Obec Zvončín Výskumný ústav vodného hospodárstva
3.
Február
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z.z.
01/§56/2012/TT
4 964,49 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
25.
Jún
2013
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálenj zamestnanosti
9/§50j/2013 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
25.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-975/2015/2.5
MK-975/2015/2.5
500,00 € Obec Zvončín Ministerstvo kultúry SR
24.
Marec
2016
dohoda o poskytnutí finančých príspevkov podľa § 54 CESTA Z KRUHU NEZAMESTNANOSTI
16/08/054/25 /TT
0,00 € OU Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Október
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.15/08/52A/187 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20.
Január
2017
Memorandum o spolupráci
1/2017
0,00 € Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín n.o. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
23.
August
2017
dohoda č. 17/08/054/36 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
Dohoda č. 17/08/054/36/TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30.
Apríl
2019
Dohoda č.19/08/50J/6 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/08/50J/6/TT
0,00 € Obec Zvončín Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
Február
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.4689.2014
0,00 € Materská škola - Zvončín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR