Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Apríl
2011
Zmluva o dielo
487/2011-PN
0,00 € Obec Zvončín Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
17.
August
2016
Dohoda č. 16/08/054/72 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného pro
Dohoda č.16/08/054/72 /TT
0,00 € Obec Zvončín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
August
2018
Zmluva č. 163/POD- 207/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/POD/2018/34
5 000,00 € Obec Zvončín Slovenská agentúra životného prostredia
12.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
149
2 550,00 € Jozef Masár, Janka Masárová r. Zvončeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.
Január
2018
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5181/2017
2 300,00 € Bc. Laura Zvončeková Fond na podporu vzdelávania
7.
August
2014
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
55889
996,00 € Mgr. Ivona Zvončeková Fond na podporu vzdelávania
16.
Marec
2016
Dohoda o splátkach platenia verejnej pohľadávky štátu
2016/OE/24
0,00 € Zvončeková Terézia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Máj
2013
Drovacia zmluva
2/2013
0,00 € OZ Zvonček Spojená škola, Trnava
23.
Apríl
2015
Darovacia zmluva
25/2015
0,00 € OZ Zvonček Spojená škola, Trnava
1.
December
2015
Darovacia zmluva
36/2015
0,00 € OZ Zvonček Spojená škola, Trnava
13.
September
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
82/2019
0,00 € Mgr. Ondrej Zvonček Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
19.
Júl
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2345/2011/7.1
4 000,00 € ZVONČEK, o.z. Ministerstvo kultúry SR
5.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6069/2013/6.1
MK-6069/2013/6.1
3 000,00 € ZVONČEK,o.z. Ministerstvo kultúry SR
6.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3415/2017/2.1
MK-3415/2017/2.1
10 000,00 € ZVONČEK,o.z. Ministerstvo kultúry SR
24.
Jún
2019
Darovacia zmluva
17/2019
0,00 € Zvonček - občianske združenie rodičov priateľov detí pri Spojenej škole Spojená škola, Trnava
24.
November
2014
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_160-014-5028_2014
180,00 € Centrum voľného času Zvonček Okresný úrad Košice
15.
Marec
2016
Darovacia zmluva
7/2016
0,00 € OZ Zvonček Spojená škola, Trnava
1.
December
2015
Darovacia zmluva
35/2015
0,00 € OZ Zvonček Spojená škola, Trnava
21.
August
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-00919
18-110-00919
4 500,00 € ZVONČEK,o.z. Fond na podporu kultúry národnostných menšín
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-110-00547
19-110-00547
4 000,00 € ZVONČEK,o.z. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin