Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
November
2012
dohoda č. 23/§50a/NS/2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
dohoda č.23/§50a/PS/2012 /TT
4 083,64 € Peter Zvolenský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14.
December
2012
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4121100133
258,39 € PETER ZVOLENSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
10.
Február
2013
dodatok k dohode č. 14/§50a/PS/2011 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
dodatok č. 1 k dohode č.14/§50a/PS/2011 /TT
0,00 € Andrej Zvolenský - Chladtrans Zvolenský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO024406 Dodatok č. 20
0,00 € MUDR. ZVOLENSKÝ JÁN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7725/2014/5.2
MK-7725/2014/5.2
1 500,00 € Zvolenský spevácky zbor Ministerstvo kultúry SR
16.
December
2015
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou a udelení licencie na jeho použitie
ZH2042778
50,00 € Zvolenský Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Marec
2015
Dohoda o spolupráci č. 143/2014
Dohoda o spolupráci č. 143/2014
0,00 € Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27.
Apríl
2016
Dodatok č.1 k dohode č.15/08/51A2/13 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č.15/08/51A2/13
0,00 € Andrej Zvolenský - Chladtrans Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
7.
Máj
2015
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou a udelení licencie na jeho použitie
ZH2036231
50,00 € Zvolenský Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
1.
Jún
2016
Dohoda o skončení dohody č.15/08/51A2/13 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda o skončení dohody č.15/08/51A2/13/TT
0,00 € A. Zvolenský Chladtrans Zvolenský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6.
September
2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/08/060/15 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/08/060/15/TT
0,00 € Chladtrans - A. Zvolenský Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO024406 Dodatok č. 29
0,00 € MUDR. JÁN ZVOLENSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-214/2011/5.2
1 300,00 € Zvolenský spevácky zbor Ministerstvo kultúry SR
19.
Január
2015
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou a udelení licencie na jeho použitie
ZH2033156
50,00 € Zvolenský Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
4.
Jún
2015
Dohoda o spolupráci č. 232/2015
Dohoda o spolupráci č. 232/2015
0,00 € Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.
August
2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
82/2015
67,00 € prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
13.
Február
2014
Dohoda o spolupráci č. 11/2014-KEKŠ
Dohoda o spolupráci č. 11/2014-KEKŠ
0,00 € Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14.
Júl
2014
Dohoda o vyplňovacom práve zmenkovom číslo 10/2014/0010
161/2014/ORMP
0,00 € Relax-fit Gold, spol. s r.o., Ing.Ján Zvolenský Slovak Business Agency
11.
September
2014
Dohoda o splátkach pohľadávky č.30/2014/Spl
30/2014/Spl
480,00 € Andrej Zvolenský - Chladtrans Zvolenský Slovenský metrologický inšpektorát
25.
Máj
2016
Dohoda o použití cestného motorového vozidla pri preprave
plrb-47-107/2016
21,72 € Patrik ZVOLENSKÝ VÚ 4405 Nitra