Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2011
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/Zoz214/2011/k.ú.Chmiňany/1318/GeoRealKe
0,00 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Júl
2013
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30603/NZ-372-3/2013/Zvolenská Slatina/1464/DPP
1,97 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
September
2014
zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-462/2014/Svit/0152/SO522-00/Geodetika
0,84 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Február
2015
Zmluva o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci č. 30/2015/S
30/2015/S
0,00 € ZZ Dental studio s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
29.
Január
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.4540.2014
0,00 € Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Praktická škola, Základná škola pri ZZ Zelený Strom - Piešťany - Valova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Máj
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 2
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Marec
2017
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-269/2017/Tomášovce/1190/2996
157,82 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Apríl
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-895/2016/Štrba/0153/SO621-00/Geodetika
2,53 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 8
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28.
Október
2015
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-111/2015/Podunajské Biskupice/1949/GEOREAL
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
Október
2017
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOZVB-547/2017/Lisková/SO702-00/0920/GEOD
1,90 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
21.
Február
2018
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30203/NZaZoVB-23/2017/Vajnory/1512/3410
0,00 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
19.
Január
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 6
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Marec
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 4
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Apríl
2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
012018
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
25.
Október
2013
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-396/2013/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST
0,00 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2014
NZ
30703/NZaZoVB-464/2013/Svrčinovec/1018/HudEm
100,38 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Máj
2014
Zmluva o nájme
30201/NZ-260/2013/Chminianska Nová Ves/1318/Geoflex
0,13 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
Jún
2016
Zmluva o vzájomnej spolupráci
8-2016
0,00 € NsP n.o. Nitra, prevádzka ZZ Levice Národná transplantačná organizácia
29.
Jún
2016
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-421/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm
13,97 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »