Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 9
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 10
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
3.
Marec
2016
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
30201/NZ-362/2012/Chmiňany/1318/GeoRealKe
63,87 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
4.
December
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-869/2015/Štrba/0153/SO512-00, 515-00/Geodetika
17,30 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
8.
September
2015
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-285/2015/Vajnory/1947/HudEm
96,23 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Apríl
2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
022017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
10.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 4
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
August
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-437/2017/Svrčinovec/1019/Zdr
200,94 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
26.
Október
2017
NZaZoVB
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30703/NZaZoVB-464/2013/Svrčinovec/1018/HudEm_dodatok 1
392,13 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 5
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 3
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
29.
December
2017
dodatok k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1830/2017/5400/029
0,00 € ELZIS ZZ s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
Február
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 12
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/4133
0,00 € Zuzana Nozdroviczká - ZZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 13
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Február
2012
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
133/2012
17 597,00 € Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, miesto prevádzky ZZ Topoľčany, ul. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany. Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Máj
2012
Kúpna zmluva
386/6153/2012
102,67 € ZZ Slovenská správa ciest
19.
Máj
2011
Kúpna zmluva
30201/KZ_0461/2011/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST
734,03 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
September
2011
Nájomná zmluva
Z-414/2011
0,00 € ZZ Slovenská správa ciest
10.
Jún
2013
Zmluva o nájme
30201/NZ-362/2012/Chmiňany/1318/GeoRealKe
318,06 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »