Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
September
2016
Zmluva o dielo
518
3 399,63 € AGAL Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
2.
Marec
2016
Zmluva o dielo č.76
č.76
0,00 € AGAL- Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
30.
December
2019
Zmluva o dielo
524
1 056,00 € AGAL Tomasz Jan Zygmunt Centrum pre deti a rodiny Michalovce
12.
Február
2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.1338/2013/LSR
985,00 € PaedDr.Soňa Žyglinská LESY Slovenskej republiky, š. p.
19.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods.1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/21/054/20
4 468,01 € PaedDr. Soňa Žygliňská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3703
0,00 € Zygadlo Kazimierz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
Január
2015
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 28/2015/LSR
0,00 € Anna Zychová Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
23.
Január
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 653-2018-LSR
0,00 € Anna Zychová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
25.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí služby č.1335/2015/Dojnice
1335/2015
580,20 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
10.
August
2016
1286/2016/dojnice
1286/2016/dojnice
840,00 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
14.
Január
2013
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. 51/2012
51/2012
0,00 € ZX-BENET CZ, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31.
August
2011
Darovacia zmluva
164/2011/UVLF
100,00 € ZWYRO, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č.3A
20/23/54E/1919
0,00 € ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
5.
Január
2016
Nájomná zmluva
386-300-2015
0,00 € ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
29.
Apríl
2020
D O H O D A číslo: 20/08/54E/495 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/08/54E/495/TT
0,00 € Viera Zwiržinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
18.
December
2019
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 030/00012/2019
Z/2019/2899/IV/FiF/PC
956,16 € ZWIRN area s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
8.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-114/2015/Jánošíková/1533/DPP-PROMA INVEST_dodatok č.1
300,56 € Mária Zwingerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3.
December
2014
Kúpna zmluva č. 15/2014/VSaM-BCH
180/2014/ŠLTANAP
30,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
7.
December
2015
Kúpna zmluva č. 2/2015/VSaM-GCH
193/2015/ŠLTANAP
75,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
16.
November
2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11001083
35,00 € Zwiewka Jerzy Ryszard Rozhlas a televizia Slovenska
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »