Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Február
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1032855
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034839
120,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1042403
150,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
30.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045669
120,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
4.
Február
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
47/2019
0,00 € Miroslav Zwiefelhofer Divadelný ústav
22.
Júl
2011
Zmluva o vytvorení hudobného diela a  udelení licencie na jeho použitie
ZH11000352
10,00 € Miroslav Zwiefelhofer Rozhlas a televizia Slovenska
22.
August
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2014223/2014
330,00 € Mgr.art. Miroslav Zwiefelhofer Národné osvetové centrum
13.
Júl
2015
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1022662
20,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
8.
November
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
470/2018
0,00 € Miroslav Zwiefelhofer Divadelný ústav
4.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050325
20,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1020542
500,00 € ZWIEFELHOFER MIROSLAV Rozhlas a televízia Slovenska
2.
Marec
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1026384
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
7.
Október
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1029154
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2011
Zmluva o uskutočnení umeleckého výkonu
065/2011
200,00 € Zwiebel Marek Štátna filharmónia Košice
23.
Október
2014
Zmluva o dielo
FMU105/2014
150,00 € Zwiebel Peter Akadémia umení v Banskej Bystrici
5.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-017-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Ing. Ingeborg Havlíčková, rod. Zwicklová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-012-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Mária Ferdicsová, rod. Zwicklová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Apríl
2014
Kúpna zmluva - pozemky
BA10/2-94/2013/0879011-Kzv
30 900,00 € Ján Zwickl, Oto Zwickl, Mgr. Bc. Edita Šötétová, r. Zwicklová Agentúra správy majetku
8.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-297/2015/Jarovce/1175/Ot_dodatok č.1
2 974,51 € Oto Zwickl/Ján Zwickl Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-054-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Matej Zwickl Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »