Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Marec
2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
52/§ 51/2012
0,00 € Sothis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2.
Apríl
2012
Dodávka kopírovacej techniky
05/2012
6 919,44 € RIMI-NABDA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12.
Apríl
2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
Dodatok č. 3 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
16.
Apríl
2012
Príkazná zmluva
GRZVJS-32-37/11-2012
0,00 € GR ZVJS Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
16.
Apríl
2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
číslo: 60/§51/2012
0,00 € ADECCO, spol. s r.o. – organizačná zložka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2012
PRÍKAZNÁ ZMLUVA na zabezpečenie obstarania tovaru v roku 2012 a nasledujúcich rokoch
GRZVJS-32-46/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
2.
Apríl
2012
Kúpna zmluva č. 3/2012
202/3/2012
11 868,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Katastrálny úrad v Trnave
30.
Apríl
2012
Dohoda č. 17/§50a/PS/2012/NZ o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dohoda č. 17/§50a/PS/2012/NZ/2012
4 460,40 € GIGANT Slovakia s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
4 500,00 € Dana Hrenáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Jún
2012
Dohoda so spoločnosťou Bloomberg
2012131351
Doplnená
36 500,00 € Bloomberg Finance L.P. Ministerstvo financií SR
23.
Júl
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR
KRHZ-BA_ZM_KRHZ-BA-1371-2012_2012.pdf
0,00 € Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 27-Europäische Angelegenheiten Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
30.
Júl
2012
Zmluva vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
21 712 012 005/3/1
0,00 € Plemenárske služby SR, š.p. Starohájska 29, 85227 Bratislava Andrej Ondečko
8.
August
2012
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 37-2010-KZ
37-2010-KZ
0,00 € B&T servis, s.r.o. Východosl.ústav srdc.a cievnych chorôb, a.s.
17.
August
2012
GRZVJS-32-108/11-2012
GRZVJS-32-108/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
11.
September
2012
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2012162202
0,00 € Jana Kyselicová Ministerstvo financií SR
11.
September
2012
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2012163202
0,00 € Mgr. Tomáš Jaroš Ministerstvo financií SR
11.
September
2012
zmluva o nájme
199/2012 K NR SR
7 366,60 € Stredoslovenská energetika, a. s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Október
2012
Nájomná zmluva
847828007-3/2012
0,00 € Zbojská, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika a všeobecný materiál
2010/384
1 395,00 € ÚIA MOSR Ján PAČAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »