Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/70/2019
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 463/19
45,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
4.
Jún
2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta_príloha č.1
Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta_príloha č.1
0,00 € INA - International News Agency, spol. s r.o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
24.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/479/19
26,20 € JUDr. Daniel Petričko Okresný súd Michalovce
24.
Apríl
2019
DOHODA o použití vozidla na služobné účely
1SprO/73/2019
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
9.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr156/19
0,00 € xy Krajský súd v Nitre
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
Spr 262/19
0,00 € ZO - OZ pracovníkov justície pri OS Levice Okresný súd Levice
26.
Marec
2012
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20.
Apríl
2012
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I-2/B o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I/2012
0,00 € Ján Šťuha Kovo - Elektro Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Február
2012
Dodatok k zmluve o prenájme
Dodatok PNPP 2-2012
0,00 € Mediapro Entertainment Slovakia, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
23.
Február
2012
Nájomná zmluva
CRZč.1614/2012/LSR
1 104,00 € Vladimír Duda LESY Slovenskej republiky, š. p.
16.
Apríl
2012
zmluva o reklame
30/2012/STM
Doplnená
0,00 € Slovenské elektrárne a.s Slovenské technické múzeum
30.
Apríl
2012
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA/2012
4 460,40 € Juraj Šimko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3014/12
3014/12
6 000,00 € P.K.SEM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
038/ § 56/ 2012
0,00 € IXAB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2012
Zmluva o rozšírení funkcionality existujúceho webového sídla www. ARDAL.sk
125/2012
11 634,00 € BISINESS PROMOTION s.r.o. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
28.
December
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa
64/ §56/2012/NP VAOTP
0,00 € Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Diana Ferenčíková
8.
Február
2013
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
HM/002-2013/100
68,00 € NOVÁK & PARTNERS, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
15.
Marec
2013
Licenčná zmluva
313/2013
165,00 € Prof. Dušan Kállay Slovenská pošta, a. s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »