Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 65/16
0,00 € Mgr. Peter Straka Okresný súd Lučenec
10.
Január
2018
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 603/32-2017
5 961,60 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
24.
Január
2018
DOHODA č.: 18/03/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č.: 18/03/50J/5
4 716,00 € Obec Píla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/196/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/197/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
24.
Apríl
2019
DOHODA o použití vozidla na služobné účely
1SprO/73/2019
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
9.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr156/19
0,00 € xy Krajský súd v Nitre
29.
Marec
2019
Dohoda č. 19/37/060/196 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č. 149/37/060/196
6 651,80 € Anetta Tinthofferová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/70/2019
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 463/19
45,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
4.
Jún
2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta_príloha č.1
Zmluva o nájme nebytového priestoru - parkovacieho miesta_príloha č.1
0,00 € INA - International News Agency, spol. s r.o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
24.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/479/19
26,20 € JUDr. Daniel Petričko Okresný súd Michalovce
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
Spr 262/19
0,00 € ZO - OZ pracovníkov justície pri OS Levice Okresný súd Levice
29.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci_Elektromobilita
185/2019
5 000,00 € Ing. Karol Pavlu Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1462/2019
29,28 € Katarína Cakociová, JUDr. Krajský súd v Košiciach
30.
August
2019
DOHODA 2019/NZ/054/107 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2019/NZ/054/107/2019
7 083,61 € Základná škola Sándora Petőfiho s VJM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
September
2019
Kúpna zmluva
970/2019
570,72 € Ľubomír Halabrín a manželka Mgr. Katarína Halabrínová, rodená Bottová Slovenská pošta, a. s.
26.
Marec
2012
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20.
Apríl
2012
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I-2/B o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I/2012
0,00 € Ján Šťuha Kovo - Elektro Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Február
2012
Dodatok k zmluve o prenájme
Dodatok PNPP 2-2012
0,00 € Mediapro Entertainment Slovakia, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »