Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2011
Zmluva o výpožičke výstrojného materiálu
2011/402
0,00 € ÚIA MOSR NOTABENE, OZ Proti Prúdu, Bratislava
1.
Marec
2011
Zmluva na poskytnutie služby - zabezpečenie jednodňového seminára
ŠOP SR/18/2011
2 500,00 € DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, občianske združenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18.
Júl
2011
Zmluva na dodanie služby
KRHZ-BB_ZM_KRHZ-BB-OOT-526-4_2011_2011
35 999,00 € PYROBOSS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
20.
Júl
2011
Kúpna zmluva
93/2011
842 281,20 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
9.
August
2011
Zmluva o nájme pozemkov č.30201/39/2011/Čaradice/0831/ZDr súvisiacich s výstavbou a užíaním pozemkových komunikácií a úprave práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností do dňa účinnosti tejto zmluvy
2564/2300/2011
132,35 € HAVRAN, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27.
December
2011
Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry
4426/2400/2011
270 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
Január
2012
Nájomná zmluva
28/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOR, s.r.o
31.
Január
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
001/§50a/NS/2012
4 460,40 € STEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Júl
2013
Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy
46 001 048
1 015,00 € Mestská časť Košice Juh Tepláreň Košice, a.s.
11.
September
2013
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 56/2013 a evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-3
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 56/2013 a evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-3
160,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400128
0400128
Doplnená
16 211,52 € Dúbrava Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2013
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3741/13
0,00 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Hlavná 561 Kolíňany Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2013
Kúpna zmluva
638/2013
4 625,00 € Ceferová Mária, rodená Chovancová a spol. Slovenská pošta, a. s.
20.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01714
TT01714
1 200,00 € ÁRVA Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00810
TN00810
1 500,00 € Poľnohospodárske družstvo Melčice - Lieskové Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01966
ZV01966
Doplnená
63 125,00 € Di Mihálik, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01488
PR01488
1 500,00 € Farma „KOVA“ Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01105
ZA01105
1 200,00 € POSSESSOR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01107
ZA01107
1 200,00 € Ing. Ivan Kohút Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02566
ZV02566
Doplnená
249 977,30 € RDB Agroforest s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra