Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2012
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I-2/B o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I/2012
0,00 € Ján Šťuha Kovo - Elektro Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Február
2012
Dodatok k zmluve o prenájme
Dodatok PNPP 2-2012
0,00 € Mediapro Entertainment Slovakia, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
23.
Február
2012
Nájomná zmluva
CRZč.1614/2012/LSR
1 104,00 € Vladimír Duda LESY Slovenskej republiky, š. p.
16.
Apríl
2012
zmluva o reklame
30/2012/STM
Doplnená
0,00 € Slovenské elektrárne a.s Slovenské technické múzeum
30.
Apríl
2012
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA/2012
4 460,40 € Juraj Šimko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3014/12
3014/12
6 000,00 € P.K.SEM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
038/ § 56/ 2012
0,00 € IXAB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2012
Zmluva o rozšírení funkcionality existujúceho webového sídla www. ARDAL.sk
125/2012
11 634,00 € BISINESS PROMOTION s.r.o. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
28.
December
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa
64/ §56/2012/NP VAOTP
0,00 € Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Diana Ferenčíková
8.
Február
2013
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
HM/002-2013/100
68,00 € NOVÁK & PARTNERS, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
15.
Marec
2013
Licenčná zmluva
313/2013
165,00 € Prof. Dušan Kállay Slovenská pošta, a. s.
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/387
6 210,00 € ÚIA MOSR Ján PAČAN
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode výstrojného materiálu
2011/702
3 502,26 € ÚIA MO SR Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
17.
Január
2011
Zmluva o výpožičke výstrojného materiálu
2011/402
0,00 € ÚIA MOSR NOTABENE, OZ Proti Prúdu, Bratislava
1.
Marec
2011
Zmluva na poskytnutie služby - zabezpečenie jednodňového seminára
ŠOP SR/18/2011
2 500,00 € DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, občianske združenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18.
Júl
2011
Zmluva na dodanie služby
KRHZ-BB_ZM_KRHZ-BB-OOT-526-4_2011_2011
35 999,00 € PYROBOSS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
20.
Júl
2011
Kúpna zmluva
93/2011
842 281,20 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
9.
August
2011
Zmluva o nájme pozemkov č.30201/39/2011/Čaradice/0831/ZDr súvisiacich s výstavbou a užíaním pozemkových komunikácií a úprave práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností do dňa účinnosti tejto zmluvy
2564/2300/2011
132,35 € HAVRAN, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27.
December
2011
Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry
4426/2400/2011
270 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR