Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Január
2012
Nájomná zmluva
28/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOR, s.r.o
31.
Január
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
001/§50a/NS/2012
4 460,40 € STEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Júl
2013
Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy
46 001 048
1 015,00 € Mestská časť Košice Juh Tepláreň Košice, a.s.
11.
September
2013
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 56/2013 a evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-3
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 56/2013 a evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-3
160,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400128
0400128
Doplnená
16 211,52 € Dúbrava Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
November
2013
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3741/13
0,00 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Hlavná 561 Kolíňany Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2013
Kúpna zmluva
638/2013
4 625,00 € Ceferová Mária, rodená Chovancová a spol. Slovenská pošta, a. s.
20.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01714
TT01714
1 200,00 € ÁRVA Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00810
TN00810
1 500,00 € Poľnohospodárske družstvo Melčice - Lieskové Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01966
ZV01966
Doplnená
63 125,00 € Di Mihálik, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01488
PR01488
1 500,00 € Farma „KOVA“ Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01105
ZA01105
1 200,00 € POSSESSOR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01107
ZA01107
1 200,00 € Ing. Ivan Kohút Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02566
ZV02566
Doplnená
249 977,30 € RDB Agroforest s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
November
2014
Zmluva o spolupráci
375/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Mestská časť Košice-Džungľa Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02530
TN02530
200 000,00 € Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Marec
2014
D o h o d a o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi číslo: 3/§ 46/zUoZ/2014/NPIII-2/B
3/46zUoZ/NPIII2B/2014
2 614,40 € IVAKS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Marec
2014
D o h o d a o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb číslo: 4/§ 46/zUoZ/2014/NPIII-2/B
4/46/zUoZ/NPIII2B/2014
3 758,40 € IVAKS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Marec
2014
Zmluva o servise a kontrolnej činnosti
22014
0,00 € M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. Krajská prokuratúra v Košiciach
16.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
313/2014
1 045,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.