Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
18.-CPP-020/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
5.-CPP-002
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
21.
Apríl
2015
Zmluva na rozšírenie VCS systému ADACEL pre MaxSim systém
PRAV/54/2015
147 840,00 € Adacel Inc. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Apríl
2015
Dohoda č. 15/08/59/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
15/08/59/2/TT
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6.
Máj
2015
D O H O D A č.22/§50/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
22/§50/2015/2015
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
32.-CPP-039/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Detva/SO 515-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/465/2016
35,12 € Ladislav Duditš, JUDr. Krajský súd v Košiciach
31.
Marec
2016
DOHODA č.16/17/054/ 60 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
16/17/054/ 60 – CzKN/2016
5 667,12 € OTS Nové Zámky, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 496 - 16
0,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
6.
Máj
2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
302/2016
1 045,00 € akad. mal. Robert Brun Slovenská pošta, a. s.
13.
Jún
2016
Nájomná zmluva
787/2016 info
300,00 € Ján Milon a Aneta Milonová, rod. Guľaššiová Slovenská pošta, a. s.
2.
August
2016
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
V/5065/2006 info
0,00 € Marián Urda Slovenská pošta, a. s.
10.
Jún
2016
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla - Mgr. Pavel Koniar
4/15/2016
0,00 € Mgr. Pavel Koniar Centrum právnej pomoci
3.
November
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1412/2015
61,20 € Mgr. Martin Zahorčák Krajský súd v Košiciach
4.
November
2015
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KAHR-111DM-1301/877/112/ZZ01
KAHR-111DM-1301/877/112/ZZ01
0,00 € OKNOTYP, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Október
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
51.-CPP-075/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
14.
Október
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
49.-CPP-073-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
26.
August
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-002/2016/Detva/SO631-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Slovenský zväz záhradkárov-Základná organizácia 26-16 Detva sídlisko
8.
September
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2016/Detva/SO505-10/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Obec Kriváň