Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
November
2014
Zmluva o spolupráci
375/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Mestská časť Košice-Džungľa Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02530
TN02530
200 000,00 € Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Marec
2014
D o h o d a o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi číslo: 3/§ 46/zUoZ/2014/NPIII-2/B
3/46zUoZ/NPIII2B/2014
2 614,40 € IVAKS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Marec
2014
D o h o d a o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb číslo: 4/§ 46/zUoZ/2014/NPIII-2/B
4/46/zUoZ/NPIII2B/2014
3 758,40 € IVAKS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Marec
2014
Zmluva o servise a kontrolnej činnosti
22014
0,00 € M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. Krajská prokuratúra v Košiciach
16.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
313/2014
1 045,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
16.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
399/2014
1 045,00 € Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová Slovenská pošta, a. s.
26.
Február
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3860/14
0,00 € POLARD, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Február
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01988
ZV01988
99 451,62 € Dušan Vikor Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01651
NR01651
Doplnená
1 472,00 € Rúbanka, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01753
ZV01753
1 500,00 € Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01684
TT01684
1 500,00 € Roľnícke družstvo Cerová Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-046/2015
0,00 € Šatánek Matej Mgr. Centrum právnej pomoci
21.
Máj
2015
Dohoda o skončení dohody o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda o skončení dohody č.15/08/51A2/5/TT
0,00 € Natala Trnava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-044/2015
0,00 € Fiřtová Anna JUDr. Centrum právnej pomoci
30.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
36.-CPP-056/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
14.
Júl
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprV/1226/2015
43,60 € JUDr. Pavol Naď Krajský súd v Košiciach
5.
August
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
45.-CPP-067/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
26.
August
2015
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č.Z201518539_Z
Z2015185309
0,00 € COPY PRINT BRATISLAVA ,s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
7.-CPP-2015-004
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci