Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
December
2018
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/1601/2018
500,00 € Marcela Gálová Krajský súd v Košiciach
7.
November
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1420/2018
24,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
8.
November
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1357/2018
1 210,00 € Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
28.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. pre subjekty vykonávajúce hos. činnosť
č. 19/34/054/6
8 963,70 € Maguľak Miroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/128/2019
11,40 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
29.
Január
2019
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 28/32-2019
14 400,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/29/2019
3,50 € Iveta Kseničová Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/27/2019
3,50 € Mgr. Jana Bobáková Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/28/2019
3,50 € Ľubomíra Kráľová Okresný súd
12.
Júl
2019
I/68 Kremná zosuv (DSZ, DÚR)
2159/6351/2019
68 900,00 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA Prešov BUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Apríl
2019
I/18-392 Hôrka most DSP ( DP )
1405/6351/2019
28 786,80 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA Prešov BUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 464/19
75,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
15.
Máj
2019
Dodatok č. 1
1SprV/395/2019
17 411,09 € MUDr. Michal Bruňo Krajský súd v Košiciach
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 375/2019
0,00 € JUDr. Peter Csank Okresný súd Rimavská Sobota
11.
September
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Galanta
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Galanta
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
12.
September
2019
ZMLUVA O ZÁMENE ZNÁMOK SPOLOČNÉHO VYDANIA
1286/2019
1 500,00 € China National Philatelic Corporation Slovenská pošta, a. s.
17.
September
2019
Rámcová dohoda
225/2019
159 981,50 € LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.; TUCAN s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
1.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/151/19
0,00 € JUDr. Katarína Červenková Okresný súd Lučenec
15.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
23.
Marec
2012
Rámcová dohoda o partnerstve pre granty na činnosti
2012094026
15 900,00 € University of essex Ministerstvo financií SR