Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2019
I/18-392 Hôrka most DSP ( DP )
1405/6351/2019
Doplnená
28 786,80 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA Prešov BUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 464/19
75,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
15.
Máj
2019
Dodatok č. 1
1SprV/395/2019
17 411,09 € MUDr. Michal Bruňo Krajský súd v Košiciach
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 375/2019
0,00 € JUDr. Peter Csank Okresný súd Rimavská Sobota
11.
September
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Galanta
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Galanta
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
12.
September
2019
ZMLUVA O ZÁMENE ZNÁMOK SPOLOČNÉHO VYDANIA
1286/2019
1 500,00 € China National Philatelic Corporation Slovenská pošta, a. s.
17.
September
2019
Rámcová dohoda
225/2019
159 981,50 € LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.; TUCAN s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
1.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/151/19
0,00 € JUDr. Katarína Červenková Okresný súd Lučenec
18.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 700/2019
0,00 € JUDr. Zoltán Boros Okresný súd Rimavská Sobota
21.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 860/19
65,00 € JUDr. Michaela Králiková Okresný súd Revúca
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Detva/SO 515-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/465/2016
35,12 € Ladislav Duditš, JUDr. Krajský súd v Košiciach
31.
Marec
2016
DOHODA č.16/17/054/ 60 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
16/17/054/ 60 – CzKN/2016
5 667,12 € OTS Nové Zámky, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 496 - 16
0,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
6.
Máj
2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
302/2016
1 045,00 € akad. mal. Robert Brun Slovenská pošta, a. s.
13.
Jún
2016
Nájomná zmluva
787/2016 info
300,00 € Ján Milon a Aneta Milonová, rod. Guľaššiová Slovenská pošta, a. s.
2.
August
2016
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
V/5065/2006 info
0,00 € Marián Urda Slovenská pošta, a. s.
10.
Jún
2016
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla - Mgr. Pavel Koniar
4/15/2016
0,00 € Mgr. Pavel Koniar Centrum právnej pomoci
3.
November
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1412/2015
61,20 € Mgr. Martin Zahorčák Krajský súd v Košiciach
4.
November
2015
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KAHR-111DM-1301/877/112/ZZ01
KAHR-111DM-1301/877/112/ZZ01
0,00 € OKNOTYP, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR