Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Február
2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
1SprO/91/2015
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
9.
Február
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla ma služobné účely.
13.-CPP-014/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
9.
Február
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
2.-CPP-015-2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
28.
December
2013
Zmluva č.1/NP/369/2013 o podmienkach spolupráce pri Realizácií Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS26130230025
1/NP/369/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
5.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600050
4600050
20 663,47 € Vyšná Šebastová Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Marec
2014
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie licencie ku QMS SQD poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie na vytvorenie a prevádzkovanie Národného systému kvality služieb cestovného ruchu
87/B700/2014
0,00 € ServiceQualität Deutschland (SQD) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01618
NR01618
1 500,00 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3842/14
3842/14
14 998,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Február
2014
Podniková kolektívna zmluva na rok 2014
spr. 162/14
0,00 € Základná oranizácia odborového zväzu zamestnancov justície Okresný súd Nové Zámky
24.
Február
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3861/14
0,00 € ROSALEX, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 56/2013 a u nájomcu pod č. 2013/36-3
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 56/2013 a u nájomcu pod č. 2013/36-3
0,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. v likvidácii Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
10/§ 50/PS/2014/ŠR
18 503,04 € MIBERAS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
20.
Máj
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2014/70068
2 400,00 € Education, s.r.o. IUVENTA
30.
Máj
2014
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
614
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
30.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
6.-CPP-055/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
1.
Júl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
39.-CPP-059/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
26.
Máj
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr.342-2015-a
0,00 € JUDr.Tibor Gál Okresný súd Brezno
3.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
5.-CPP-044/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
20.
Február
2015
D O H O D A č. 3/XXXIV-2/2014/§ 54/NZ/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
3XXXIV22015/2015
2 284,26 € Juraj Šimko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
Marec
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
24.-CPP-027/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci