Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
4.-CPP-041/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
15.
December
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1666/2015
57,96 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
15.
December
2015
Licenčná zmluva
1506/2015
165,00 € Mgr. Iveta Žlnková Slovenská pošta, a. s.
28.
Január
2016
Kolektívna zmluva na rok 2016
Spr. 1/16
0,00 € ZO OZ ZJ pri OS Nové Zámky Okresný súd Nové Zámky
29.
Január
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 158 - 16
0,00 € JUDr. Michala Kuliková Okresný súd Revúca
2.
Október
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO015412 Dodatok č. 1
0,00 € Mind&Body, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27.
November
2015
Dohoda č.45/2015/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
45-2015-§54-rs
Doplnená
0,00 € Informačné poradenské centrum Rómov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
November
2015
DOHODA číslo 79/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
79/§51/2015/ŠR
0,00 € Marián Dzuriak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
8.
September
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
48.-CPP-071/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
18.
September
2015
POISTNÁ ZMLUVA 11-411781
11-411781
747,83 € Union poisťovňa, a. s., Zoologická záhrada Bojnice
30.
September
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-072/2015
0,00 € Romanová Daniela Ing. Centrum právnej pomoci
9.
Marec
2016
DODATOK č.1/2016 k dohode č.22/§50/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača
22/§50/2015/2016
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Marec
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 334 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
31.
Marec
2016
DOHODA č.16/17/054/ 58 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
16/17/054/ 58 – CzKN/2016
5 256,48 € Denisa Pinke – Salón Denisa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-004/2015/Detva/SO 513-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.
Máj
2016
Memorandum o porozumení týkajúce sa organizácie podujatia Digital Assembly 2016 28.-29. septembra, Bratislava, Slovenská republika
2015406202
0,00 € European Commission Ministerstvo financií SR
23.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
CPP 56/12/2016
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
Máj
2016
Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka
2016/24/ZML
0,00 € Jakub Kolarovic Architects s.r.o. Slovenské centrum dizajnu
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
EČ: 9/16 OSKN
32,68 € JUDr. Andrea Hamranová, VSÚ Okresný súd Komárno
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
EČ: 10/16 OSKN
19,91 € JUDr. Ondrej Melišek Okresný súd Komárno