Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2016
Kolektívna zmluva na rok 2016
Spr. 1/16
0,00 € ZO OZ ZJ pri OS Nové Zámky Okresný súd Nové Zámky
29.
Január
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 158 - 16
0,00 € JUDr. Michala Kuliková Okresný súd Revúca
2.
Október
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO015412 Dodatok č. 1
0,00 € Mind&Body, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27.
November
2015
Dohoda č.45/2015/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
45-2015-§54-rs
Doplnená
0,00 € Informačné poradenské centrum Rómov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
November
2015
DOHODA číslo 79/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
79/§51/2015/ŠR
0,00 € Marián Dzuriak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
8.
September
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
48.-CPP-071/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
18.
September
2015
POISTNÁ ZMLUVA 11-411781
11-411781
747,83 € Union poisťovňa, a. s., Zoologická záhrada Bojnice
30.
September
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-072/2015
0,00 € Romanová Daniela Ing. Centrum právnej pomoci
9.
Marec
2016
DODATOK č.1/2016 k dohode č.22/§50/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača
22/§50/2015/2016
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Marec
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 334 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
31.
Marec
2016
DOHODA č.16/17/054/ 58 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a)
16/17/054/ 58 – CzKN/2016
5 256,48 € Denisa Pinke – Salón Denisa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-004/2015/Detva/SO 513-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.
Máj
2016
Memorandum o porozumení týkajúce sa organizácie podujatia Digital Assembly 2016 28.-29. septembra, Bratislava, Slovenská republika
2015406202
0,00 € European Commission Ministerstvo financií SR
23.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
CPP 56/12/2016
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
Máj
2016
Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka
2016/24/ZML
0,00 € Jakub Kolarovic Architects s.r.o. Slovenské centrum dizajnu
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
EČ: 9/16 OSKN
32,68 € JUDr. Andrea Hamranová, VSÚ Okresný súd Komárno
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
EČ: 10/16 OSKN
19,91 € JUDr. Ondrej Melišek Okresný súd Komárno
2.
August
2016
Nájomná zmluva
974/2016 info
68,00 € Marián Urda Slovenská pošta, a. s.
23.
December
2016
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
TT - 175
0,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11.
Október
2016
ZMLUVA č. 03/61/2016 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ZMLUVA č. 03/61/2016 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
196,59 € Allin 1Pro s.r.o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici