Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/61/2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/61/2017
1 009,72 € Allin1Pro s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
December
2017
Dodatok č.1 k podmienkam poskyt.úveru vo vzťahu k projektu č.1
84/1-S-837/2017
0,00 € Tatra banka a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
29.
December
2017
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
2/2017
0,00 € Metalclean, s r.o. Inšpektorát práce Nitra
11.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
228/2018
0,00 € Európske fórum vínnej kultúry Hudobné centrum
22.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/90/2019
0,00 € Mgr. Vlasta Prokešová Okresný súd Lučenec
12.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 5013/2019
0,00 € JUDr. Roman Reištetter 0
10.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/717/2019
8,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
27.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní marketingových služieb
163/2019
1 375,00 € Maslov Nikita Nikolaevich Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
21.
Marec
2012
Dodatok č. 1/2012 k dohode č. 20/§56/2011/II-2A o poksytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č.1/2012 k dohode 20/§56/2011/II-2A
0,00 € P&T Brothers s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
9.
Máj
2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
17/2012/EO
0,00 € Katastrálny úrad v Žiline Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22.
Jún
2012
vykonávaníe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu uzatvorenej dňa 27.februára 2012, ktorá nadobudla platnosť dňa 11.5.2012
813/2331/2012
0,00 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A/2012
4 500,00 € Dana Hrenáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3191/12
27 923,94 € Árva Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3218/12
67 986,22 € Helena Kentošová Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/§50a/PS/ 2012
0,00 € UNITOOL plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30.
August
2012
Dohoda o splátkach ÚVO a Mesto Gelnica
793-3000/2012
7 350,00 € Mesto Gelnica Úrad pre verejné obstarávanie
14.
Január
2011
Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní parkovacích služieb
14/2011
2 920,00 € BPS PARK a.s. Divadlo Nová scéna
11.
Marec
2011
ZMLUVA O DIELO
ÚVVaÚVTOS 1-2/34-2011
1,70 € ÚVVaÚVTOS Košice Euro-trend plus s.r.o.
29.
September
2011
Záväzné zadanie Evidencie projektov s analýzou CBA OPD Vykonanie úprav ITMS pre potreby Evidencie projektov s analýzou CBA OPD
3505/2700/2011
730 625,00 € Siemens IT Solutions and Services s.r.o. a AXON PRO, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15.
November
2011
Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy
20/2011/SCD
44,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenské centrum dizajnu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »