Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Január
2013
Rámcová dohoda o právnom zastupovaní klienta
75/2012/1.9
Doplnená
0,00 € IURISTICO s. r. o. Ministerstvo životného prostredia SR
28.
Marec
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
331/2013
2 420,00 € Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
16.-CPP-018/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
25.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
0132/2015
15 500,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
8.-CPP-2015-005
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
9.-CPP-2015-006
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
12.
Marec
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
3.-CPP-023/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
16.
Marec
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na súkromné účely.
1.-CPP-028/2015
40,00 € Repčoková Danuša JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
Apríl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
26.-CPP-030/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
9.
September
2013
Výpožičná zmluva č. 20/2013/R
CE 336/2013
0,00 € Walker Art Center Slovenská národná galéria
24.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400121
0400121
Doplnená
13 821,21 € Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3000018
3000018
Doplnená
61 280,12 € Mesto Trenčianske Teplice Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
August
2013
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 1343-2013-PF-RDT/13768 evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-4
Nájomná zmluva evidovaná u prenajímateľa pod č. 1343-2013-PF-RDT/13768 evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-4
80,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
31-CPP-038/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
33.-CPP-040/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
35.-CPP-047/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
12.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_356
2015_MPC_ANG_PO_PO_356
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola-ZŠ
5.
August
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
42.-CPP-064/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
21.
November
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-41/1
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
21.
November
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-43
0,00 € Punová Mária JUDr. Centrum právnej pomoci
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »