Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
33.-CPP-040/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
35.-CPP-047/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
12.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_356
2015_MPC_ANG_PO_PO_356
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola-ZŠ
5.
August
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
42.-CPP-064/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
21.
November
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-41/1
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
21.
November
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
1.-CPP-43
0,00 € Punová Mária JUDr. Centrum právnej pomoci
2.
December
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
2.-CPP-44
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
15.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02584
NR02584
199 358,53 € AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2014
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
3.-CPP-45
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
September
2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1001/2015
100,00 € Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová Slovenská pošta, a. s.
14.
September
2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na SZČ uzatvorenú podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
Dodatok k dohode 22/§49/2014/ŠR
0,00 € Ján Krišanda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
4.
Február
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01349
KE01349
Doplnená
196 664,82 € DAEM s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Marec
2014
D o h o d a o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb číslo: 3/§ 46/UoZ/2014/NPIII-2/A
3/46UoZ/NPIII2A/2014
3 758,40 € IVAKS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31.
Marec
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3907/14
0,00 € Marian Šuriansky Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02613
ZV02613
Doplnená
155 843,34 € AGROSINTER, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/955/189
Doplnená
192 803,10 € SILVERGAS s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
August
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01116
ZA01116
1 440,00 € Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01220
ZA01220
199 900,00 € František Čenka AF-Car Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2014
Darovacia zmluva
ÚVTOS -1-41/1-2014
420,00 € Klub športov príslušníkov ZVJS Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
22.
Apríl
2014
D o h o d a o zabezpečení vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „VzPrTP“) číslo: 1/ VzPrTP/2014
1/VzPrTP/2014
9 879,00 € DOMÉNA Consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »