Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2012
zmluva o poskytnutí prostiedkov
apvv-0200-11
24 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
23.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-16-0253
Z-UKPRIF-2017-201
249 884,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
11.
Jún
2015
Kúpno-predajná zmluva
06/2015
0,00 € Reedukačné centrum, Čerenčany Ľubica Vaculčiaková
17.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
1017/2015
22 906,80 € M.D.N s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
August
2016
Dohoda o školskom stravovaní
877
190,00 € Základná škola Detský domov Svidník
26.
Október
2015
Kúpna zmluva
1100053623/2015/5400/007
2 837,00 € Elektro plus, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Január
2014
Predaj surového dreva vzniknutého v rámci zabezpečovacích prác zameraných na výrub a odstránenie zátarás na Močiarnom potoku rkm 0,000 - 4,500 v k.ú. Nižný Žipov, Čeľovce, Plechotice
65/2014-KE
1 624,85 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik GLOBAL SPEED, s.r.o.,
25.
Apríl
2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
091/VŠMU/2017
2 000,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
12.
August
2019
Rámcová zmluva o spolupráci_KVSIK_Rumunsko
106/2019
0,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku n.o. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
4.
Január
2019
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2019/260
1 251,60 € Květoslava Januríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
September
2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9010/0008/17
9010/0008/17
30 960,00 € BDO BUSINESS ADVISORY SRL Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
Máj
2016
Zmluva o umeleckom hosťovaní divadelného súboru BIALOSTOCKI TEATR LALEK
9-603/16
300,00 € Bialostocki Teatr Lalek Štátne divadlo Košice
4.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. SEP-IMRK3-2019-002495
SEP-IMRK3-2019-002495
297 212,83 € obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19.
December
2016
R/1-11/2017/25/09
8518-2016-LSR
Doplnená
0,00 € DAVIDO s.r.o. OZ Vranov
18.
September
2012
Mandátna zmluva
UPJŠ - 455/2012
3 000,00 € Universidad de Jaén Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
144/VŠMU/2017
800,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Vysoká škola múzických umení
27.
Jún
2014
Dohoda o skončení servisnej zmluvy
u - 4660552/2013
0,00 € bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
29.
Apríl
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000220-427
SE_ZM_SE-OU6-2015-000220-427_2015
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zúrik Roman
22.
Jún
2017
PPZ_ZM_PPZ-OKH-57-001-2017-Z_2017
PPZ_ZM_PPZ-OKH-57-001-2017-Z_2017
28,00 € Prezídium Policajného zboru Martin Lukačik
16.
Október
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000690-196
SE_ZM_SE-OU6-2015-000690-196_2015
700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Patka Petr
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »