Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2012
zmluva o poskytnutí prostiedkov
apvv-0200-11
24 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
23.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-16-0253
Z-UKPRIF-2017-201
249 884,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
9.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2387
0,00 € JEKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
11.
Jún
2015
Kúpno-predajná zmluva
06/2015
0,00 € Reedukačné centrum, Čerenčany Ľubica Vaculčiaková
17.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
1017/2015
22 906,80 € M.D.N s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
August
2016
Dohoda o školskom stravovaní
877
190,00 € Základná škola Detský domov Svidník
26.
Október
2015
Kúpna zmluva
1100053623/2015/5400/007
2 837,00 € Elektro plus, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Január
2014
Predaj surového dreva vzniknutého v rámci zabezpečovacích prác zameraných na výrub a odstránenie zátarás na Močiarnom potoku rkm 0,000 - 4,500 v k.ú. Nižný Žipov, Čeľovce, Plechotice
65/2014-KE
1 624,85 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik GLOBAL SPEED, s.r.o.,
25.
Apríl
2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
091/VŠMU/2017
2 000,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/06/54E/1971
0,00 € Tomáš Jakubčák - Shramot Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
12.
August
2019
Rámcová zmluva o spolupráci_KVSIK_Rumunsko
106/2019
0,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku n.o. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
14.
Júl
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5433 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5433
0,00 € Milan Jantel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
4.
Január
2019
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2019/260
1 251,60 € Květoslava Januríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
September
2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9010/0008/17
9010/0008/17
30 960,00 € BDO BUSINESS ADVISORY SRL Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
Máj
2016
Zmluva o umeleckom hosťovaní divadelného súboru BIALOSTOCKI TEATR LALEK
9-603/16
300,00 € Bialostocki Teatr Lalek Štátne divadlo Košice
4.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. SEP-IMRK3-2019-002495
SEP-IMRK3-2019-002495
297 212,83 € obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/06/54E/2105
0,00 € Roman Dzuro Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
29.
Máj
2020
Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2420
0,00 € Vlasové štúdio LUBO, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
December
2016
R/1-11/2017/25/09
8518-2016-LSR
Doplnená
0,00 € DAVIDO s.r.o. OZ Vranov
18.
September
2012
Mandátna zmluva
UPJŠ - 455/2012
3 000,00 € Universidad de Jaén Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »