Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2015
Licenčná zmluva
2015156/2015
200,00 € Fundacja Likal Sztuki Národné osvetové centrum
8.
Február
2018
Dohoda o elektr. zverejnení časopisu JHH+Redakčný systém
5/2018
16 605,00 € De Gruyter Open Sp. z o.o. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
27.
August
2014
Imitácia skalnej steny
17/2014/R/Z/P
15 600,00 € Malgorzata Foryś a Miroslaw Foryś ASD s.c. Zoologická záhrada Bojnice
10.
Júl
2019
Journal publishing agreement
67/2019/UCM
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z.o.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13.
December
2018
Dohoda č. 18/11/050/25
Dohoda_2349
Doplnená
3 066,24 € Kúpele Nimnica, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
3.
Január
2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. R / 9-2 /2017 /18 /9
180-2017-LSR
0,00 € PJ Wood, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
22.
Október
2015
Licenčná zmluva č. 2/2015 – Z na obchodné využívanie odrôd rastlín
1302/2015/NPPC
0,00 € OVERSEED, s. r. l. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01634
NR01634
1 500,00 € TEKRO Nitra, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2016
DOHODA číslo 67/§ 51/2016
Dohoda-1289
0,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
30.
Október
2012
Zmluva o nájme služobného bytu
0720/2012
121,19 € Dr. Ian Innerhofer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
December
2017
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č.1/10/17
1/10/17
94,80 € ATRIO PLUS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
12.
Jún
2018
Zmluva o zapožičaní č. x4-2/2018
UPJŠ - 692/2018
12,00 € Kom TeS SK s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii UoZ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 40/§51/2012
1 518,64 € Obec Orovnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
November
2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
30 000,00 € Obec Oravská Polhora Polhorské služby s.r.o
6.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a Zákona o službách zamestnanosti
4/§50a/PS/2013/NP
3 717,00 € Igor Šiška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Máj
2018
Darovacia zmluva
DNS-2018-05-50
0,00 € Hanzel Pavol Divadlo Nová scéna
29.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 03 104 š47
0,00 € Stredná odborná škola technická Lučenec, RNDr.Pavol Salai NŠC
13.
Apríl
2015
Zmluva č. 131/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
131/OVOSOD/2015
58 500,00 € MESTO KOŠICE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4341/2019/3.2
MK-4341/2019/3.2
0,00 € Divadlo ASTORKA Korzo ´90 Ministerstvo kultúry SR
6.
Máj
2015
Zmluva č. 132/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
132/OVOSOD/2015
24 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny