Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii UoZ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 40/§51/2012
1 518,64 € Obec Orovnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
November
2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
30 000,00 € Obec Oravská Polhora Polhorské služby s.r.o
6.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a Zákona o službách zamestnanosti
4/§50a/PS/2013/NP
3 717,00 € Igor Šiška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Máj
2018
Darovacia zmluva
DNS-2018-05-50
0,00 € Hanzel Pavol Divadlo Nová scéna
29.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 03 104 š47
0,00 € Stredná odborná škola technická Lučenec, RNDr.Pavol Salai NŠC
13.
Apríl
2015
Zmluva č. 131/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
131/OVOSOD/2015
58 500,00 € MESTO KOŠICE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6.
Máj
2015
Zmluva č. 132/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
132/OVOSOD/2015
24 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Jún
2012
Dodatok Dohoda k Zmluve o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
Dodatku Č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2007
1 422,00 € Mesto Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Marec
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Bardejov
0,00 € mesto Bardejov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
30.
August
2012
Dohoda o splátkach ÚVO a Mesto Gelnica
793-3000/2012
7 350,00 € Mesto Gelnica Úrad pre verejné obstarávanie
31.
Október
2012
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
16 530,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
10.
Január
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2012-0042-1151320/01
0,00 € Freepoint Commodities Europe LLP Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
November
2015
AGREEMENT ON THE PROVISION OF LEGAL SERVICES
1286/2015
268 500,00 € Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Slovenská pošta, a. s.
5.
September
2017
Zmluva o zastupovaní
2017/130
0,00 € Hogan Lovells International LLP Ministerstvo financií SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní
180/AG00/2019
333,00 € Eversheds Sutherland (International) LLP Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
November
2013
Zmluva o dielo
4660613/2013
48 390,00 € Hansen Electric, spol.s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
14.
December
2016
NHL News Access Licence Agreement
ZM2012439
41 922,86 € NHL Enterprises B.V. Rozhlas a televízia Slovenska
9.
November
2017
NHL News Access License Agreement
ZM2015198
44 212,22 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
November
2018
NHL news access licence agreement
ZM2018342
48 347,20 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Jún
2011
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
0030
41 798,00 € DC Nordia, s.r.o. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.