Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
144/VŠMU/2017
800,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Vysoká škola múzických umení
27.
Jún
2014
Dohoda o skončení servisnej zmluvy
u - 4660552/2013
0,00 € bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
29.
Apríl
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000220-427
SE_ZM_SE-OU6-2015-000220-427_2015
316,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zúrik Roman
22.
Jún
2017
PPZ_ZM_PPZ-OKH-57-001-2017-Z_2017
PPZ_ZM_PPZ-OKH-57-001-2017-Z_2017
28,00 € Prezídium Policajného zboru Martin Lukačik
16.
Október
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000690-196
SE_ZM_SE-OU6-2015-000690-196_2015
700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Patka Petr
16.
Október
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000690-050
SE_ZM_SE-OU6-2015-000690-050_2015
176,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zicho Radoslav
18.
Júl
2013
Dodatok č. 3/ DZ221402201070104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022010701
3/ DZ221402201070104
361 383,84 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
August
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-173
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-173_2015
140,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žihlavník Martin
30.
December
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000695-546
SE_ZM_SE-OU6-2015-000695-546_2015
200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kitka Pavol
24.
November
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000690-469
SE_ZM_SE-OU6-2015-000690-469_2015
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vongrej Lukáš
21.
September
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-486
SE_ZM_SE-OU6-2015-000586-486_2015
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oračková Júlia
28.
Október
2014
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2014/000662-470
SE_ZM_SE-OU6-2014-000662-470_2014
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rokyta Patrik
30.
December
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000752-101
SE_ZM_SE-OU6-2015-000752-101_2015
233,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bartoš Marek
26.
November
2015
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000695-362
SE_ZM_SE-OU6-2015-000695-362_2015
716,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bohuš Marek
3.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO¬_ZM_ORPZ-SL-OPP3-4-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR ( KR PZ Prešov) Nikolas Devera
29.
Apríl
2016
Zmluva o nájme
4600001799
0,00 € Danube Facility Services, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s
3.
November
2015
Kúpna zmluva č. 011/20/2015/IV.Q.
6560/2015/LSR
0,00 € Doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. - IMPEXPO Lesy SR š.p., OZ Revúca
1.
Marec
2018
ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ
2017/234
0,00 € KOAN LAW FIRM Scrl Ministerstvo financií SR
15.
Október
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184600400
365,94 € ĽUBOMÍR SVITANA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27.
August
2013
Kúpna zmluva
KZ/37/2013/OVO/VMĽŠ
39 990,00 € framipek s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, Jedáleň VENZA - ŠJV9