Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
November
2018
NHL news access licence agreement
ZM2018342
48 347,20 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Jún
2011
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
0030
41 798,00 € DC Nordia, s.r.o. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
3.
November
2011
Žiadosť o zmenu č. Z043/3.1/2011
029/3.1MP/2010
Doplnená
0,00 € mesto Nováky Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Marec
2019
Material Transfer Agreement
05/2019
0,00 € Parx Plastic Europe BV Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
20.
Máj
2013
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
21/S/2013
0,00 € Súkr. stredná odbor. škola ANIMUS Správa finančnej kontroly, Zvolen
13.
Marec
2012
Dohoda o nájme pozemkov č. 104/2012
104/2012/ÚKSÚP
0,00 € Bartolomej Peregrin Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
1.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
98/2012
Doplnená
0,00 € NICOBRAND LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
Apríl
2011
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JREMIE v Slovenskej republike uzavretej dňa 23. decembra 2008 č.4800000276
2011056005
0,00 € Európsky investičný fond Ministerstvo financií SR
29.
Január
2016
Zmluva na zabezpečenie mediácie - úradPSVR Nové Mesto nad Váhom
Zmluva č. 61/110/2016
0,00 € Ing. Igor Mozolák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Január
2016
Zmluva na zabezpečenie mediácie - úradPSVR Galanta
Zmluva č. 57/105/2016
0,00 € Ing. Igor Mozolák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Január
2016
Zmluva na zabezpečenie mediácie - úradPSVR Pezinok
Zmluva č. 60/103/2016
0,00 € Ing. Igor Mozolák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6.
September
2017
Dohoda o uznaní dlhu
23/2017
711,11 € Edita Lakatosová Detský domov Komárno
24.
Január
2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
1/2018
0,00 € Detský domov Ilava - Klobušice Detský domov Ilava - Klobušice
12.
Október
2015
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
143/2015/MPO
0,00 € SR- Okresný úrad Prešov Detský domov Poprad
4.
Jún
2014
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
357/2014
192,00 € FO NEPODNIKATEĽ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
Jún
2014
Kúpna zmluva
364/2014
60,00 € Erika Podlipná Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
4.
Február
2016
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
548/2016
1 200,00 € Zlatica Anderlová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
11.
Jún
2015
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
450/2015
183,00 € Miroslav Stanek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
10.
August
2017
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
682/2017
160,00 € PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
August
2017
Zmluva o vytvoreni diela na objednavku – Valach
686/2017
51,00 € Ing. Peter Valach Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici