Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 12/18/III/2019
3951-2019-LSR
20 040,00 € MIRMAL s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
2.
Október
2018
Zmluva o dodaní služby 1/2018
12018
3,00 € Ing.Denisa Hajčíková Spojená škola, Púchov
13.
August
2019
Kúpna zmluva
UVN-36-98/2019-098
24 958,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.) Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
4.
Máj
2017
Kúpna zmluva č. 6/OZ12/II.Q.2017/EAD
3698/2017/LSR
3 200,00 € P.p.u.h. Seczek Zembol Mieczyslaw Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
24.
Február
2015
Licenčná zmluva
2015017/2015
400,00 € BWA Warszawa Národné osvetové centrum
11.
Január
2012
predaj dreva
8864/2011/LSR
5 850,00 € KRZYSZTOF BOGUSLAW TRYBALA Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
11.
Január
2012
predaj dreva
8863/2011/LSR
14 600,00 € KRZYSZTOF BOGUSLAW TRYBALA Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
27.
Máj
2015
Licenčná zmluva
2015156/2015
200,00 € Fundacja Likal Sztuki Národné osvetové centrum
8.
Február
2018
Dohoda o elektr. zverejnení časopisu JHH+Redakčný systém
5/2018
16 605,00 € De Gruyter Open Sp. z o.o. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
28.
Január
2020
JOURNAL PUBLISHING AGREEMENT
6/2020
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z.o.o. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
27.
August
2014
Imitácia skalnej steny
17/2014/R/Z/P
15 600,00 € Malgorzata Foryś a Miroslaw Foryś ASD s.c. Zoologická záhrada Bojnice
10.
Júl
2019
Journal publishing agreement
67/2019/UCM
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z.o.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13.
December
2018
Dohoda č. 18/11/050/25
Dohoda_2349
Doplnená
3 066,24 € Kúpele Nimnica, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
3.
Január
2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. R / 9-2 /2017 /18 /9
180-2017-LSR
0,00 € PJ Wood, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
22.
Október
2015
Licenčná zmluva č. 2/2015 – Z na obchodné využívanie odrôd rastlín
1302/2015/NPPC
0,00 € OVERSEED, s. r. l. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01634
NR01634
1 500,00 € TEKRO Nitra, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/3081
0,00 € Eva Žigraiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Október
2016
DOHODA číslo 67/§ 51/2016
Dohoda-1289
0,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
30.
Október
2012
Zmluva o nájme služobného bytu
0720/2012
121,19 € Dr. Ian Innerhofer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
December
2017
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č.1/10/17
1/10/17
94,80 € ATRIO PLUS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza