Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2012
Dodatok Dohoda k Zmluve o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
Dodatku Č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2007
1 422,00 € Mesto Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Marec
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Bardejov
0,00 € mesto Bardejov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
30.
August
2012
Dohoda o splátkach ÚVO a Mesto Gelnica
793-3000/2012
7 350,00 € Mesto Gelnica Úrad pre verejné obstarávanie
31.
Október
2012
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
16 530,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
10.
Január
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2012-0042-1151320/01
0,00 € Freepoint Commodities Europe LLP Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
September
2019
Mandátna zmluva - poskytovanie právneho zastupovania pre D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala
ZM/2019/0291
0,00 € Simmons & Simmons LLP Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
November
2015
AGREEMENT ON THE PROVISION OF LEGAL SERVICES
1286/2015
268 500,00 € Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Slovenská pošta, a. s.
5.
September
2017
Zmluva o zastupovaní
2017/130
0,00 € Hogan Lovells International LLP Ministerstvo financií SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní
180/AG00/2019
333,00 € Eversheds Sutherland (International) LLP Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
November
2013
Zmluva o dielo
4660613/2013
48 390,00 € Hansen Electric, spol.s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
14.
December
2016
NHL News Access Licence Agreement
ZM2012439
41 922,86 € NHL Enterprises B.V. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
November
2019
NHL News Access License Agreement
ZM2021695
51 742,79 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
9.
November
2017
NHL News Access License Agreement
ZM2015198
44 212,22 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
November
2018
NHL news access licence agreement
ZM2018342
48 347,20 € NHL Enterprises L.P. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Jún
2011
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
0030
41 798,00 € DC Nordia, s.r.o. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
3.
November
2011
Žiadosť o zmenu č. Z043/3.1/2011
029/3.1MP/2010
Doplnená
0,00 € mesto Nováky Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Marec
2019
Material Transfer Agreement
05/2019
0,00 € Parx Plastic Europe BV Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
20.
Máj
2013
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
21/S/2013
0,00 € Súkr. stredná odbor. škola ANIMUS Správa finančnej kontroly, Zvolen
13.
Marec
2012
Dohoda o nájme pozemkov č. 104/2012
104/2012/ÚKSÚP
0,00 € Bartolomej Peregrin Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
1.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
98/2012
Doplnená
0,00 € NICOBRAND LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR