Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Jún
2018
Zmluva o zapožičaní č. x4-2/2018
UPJŠ - 692/2018
12,00 € Kom TeS SK s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii UoZ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 40/§51/2012
1 518,64 € Obec Orovnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9.
November
2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
Zmluva o nájme č. 1/2018
30 000,00 € Obec Oravská Polhora Polhorské služby s.r.o
6.
Marec
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a Zákona o službách zamestnanosti
4/§50a/PS/2013/NP
3 717,00 € Igor Šiška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Máj
2018
Darovacia zmluva
DNS-2018-05-50
0,00 € Hanzel Pavol Divadlo Nová scéna
29.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 03 104 š47
0,00 € Stredná odborná škola technická Lučenec, RNDr.Pavol Salai NŠC
13.
Apríl
2015
Zmluva č. 131/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
131/OVOSOD/2015
58 500,00 € MESTO KOŠICE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4341/2019/3.2
MK-4341/2019/3.2
0,00 € Divadlo ASTORKA Korzo ´90 Ministerstvo kultúry SR
6.
Máj
2015
Zmluva č. 132/OVOSOD/2015 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
132/OVOSOD/2015
24 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3.
Január
2020
Hromadná poistná zmluva
Z/2019/2939/XIV/FM/tj
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
20.
Jún
2012
Dodatok Dohoda k Zmluve o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
Dodatku Č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2007
1 422,00 € Mesto Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Marec
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Bardejov
0,00 € mesto Bardejov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
30.
August
2012
Dohoda o splátkach ÚVO a Mesto Gelnica
793-3000/2012
7 350,00 € Mesto Gelnica Úrad pre verejné obstarávanie
31.
Október
2012
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
Dodatok č.2 k zmluve APVV-0088-10
16 530,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
19.
Jún
2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2013 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 52004 Z. z.
20/10/54E/2013
0,00 € Patrik Radošinský U.S. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10.
Január
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2012-0042-1151320/01
0,00 € Freepoint Commodities Europe LLP Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
September
2019
Mandátna zmluva - poskytovanie právneho zastupovania pre D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala
ZM/2019/0291
0,00 € Simmons & Simmons LLP Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2.
Jún
2020
SPECIFIC CONTRACT No. PKF/SAIDC/PILLAR/2/2020
77/6/2020-SAMRS
8 500,00 € PKF LITTLEJOHN LLP Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
November
2015
AGREEMENT ON THE PROVISION OF LEGAL SERVICES
1286/2015
268 500,00 € Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Slovenská pošta, a. s.
5.
September
2017
Zmluva o zastupovaní
2017/130
0,00 € Hogan Lovells International LLP Ministerstvo financií SR