Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
September
2017
Dohoda o uznaní dlhu
23/2017
711,11 € Edita Lakatosová Detský domov Komárno
24.
Január
2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
1/2018
0,00 € Detský domov Ilava - Klobušice Detský domov Ilava - Klobušice
12.
Október
2015
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
143/2015/MPO
0,00 € SR- Okresný úrad Prešov Detský domov Poprad
4.
Jún
2014
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
357/2014
192,00 € FO NEPODNIKATEĽ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
Jún
2014
Kúpna zmluva
364/2014
60,00 € Erika Podlipná Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
4.
Február
2016
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
548/2016
1 200,00 € Zlatica Anderlová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
11.
Jún
2015
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
450/2015
183,00 € Miroslav Stanek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
10.
August
2017
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
682/2017
160,00 € PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
August
2017
Zmluva o vytvoreni diela na objednavku – Valach
686/2017
51,00 € Ing. Peter Valach Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
3.
November
2017
Zmluva o vytvoreni diela na objednavku – Suhua Liu
708/2017
0,00 € Suhua Liu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
7.
Október
2015
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
482/2015
54,00 € Mgr. Brindza Peter PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Október
2015
Darovacia zmluva
497/2015
420,00 € prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
7.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
514/2015
0,00 € Mgr. Drahomír Velička, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
7.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
517/2015
0,00 € Mgr. Eva Furdíková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
7.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
518/2015
0,00 € Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, Mgr. Stanislav Rajnoha, Mgr. art. Rudolf Boroš Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
524/2015
0,00 € PhDr. Daniel Hupko, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
526/2015
0,00 € Alexander Chramoj Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
2.
Október
2018
Darovacia zmluva_finančný príspevok_PD Tajov
92/2018
189,32 € Vladimír Prášil Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
5.
Október
2018
Kúpna zmluva_Stanek
89/2018
122,00 € Miroslav Stanek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
9.
Október
2018
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Pogorielova
73/2018
2 100,00 € Jana Pogorielová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici