Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Marec
2017
Kúpna zmluva na nákup zbierkových predmetov podľa priloženého zoznamu
635/2017
112,00 € Peter Šulej Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Marec
2017
Darovacia zmluva Ján Fekete – dokument
637/2017
0,00 € PaedDr. Ján Fekete Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Apríl
2017
Zmluva o umeleckom výkone - Valeria Tokar
649/2017
150,00 € Valeria Tokar Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Apríl
2017
Zmluva o umeleckom výkone - Oksana Tokar
648/2017
150,00 € Oksana Tokar Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
18.
Máj
2017
Zmluva o dielo – reštaurovanie kníh Blaho
657/2017
4 900,00 € Mgr. Radovan Blaho Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
10.
November
2016
Kúpna zmluva na nákup zbierkových predmetov podľa priloženého zoznamu
594/2016
1 200,00 € Mgr. Viera Kuníková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
16.
November
2016
Kúpna zmluva na nákup knižných publikácií s finančnou tematikou
603/2016
35,00 € Barbora Valentová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
26.
Január
2018
Kúpna zmluva na hnuteľné veci- Šajgal
10/2018
158,00 € Roman Šajgal Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
17.
Máj
2019
Zmluva o dielo_licenčná zmluva _Kuzmická Iveta
59/2019
40,00 € Iveta Kuzmická Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
5.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci_Katarína Sebínová
83/2019
90,00 € RNDr. Katarína Sebínová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
18.
Marec
2015
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
429/2015
35,00 € Kochan Dušan Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
20.
Júl
2015
Kúpna zmluva
459/2015
600,00 € Ing. Peter Kováčik Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
20.
Júl
2015
Kúpna zmluva
461/2015
65,00 € Mgr. Igor Chromek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
20.
Júl
2015
Kúpna zmluva
455/2015
200,00 € Mgr. František Piljar Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Júl
2015
Kúpna zmluva
463/2015
750,00 € Pogorielová Dušová Jana Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
23.
Jún
2014
Kúpna zmluva
362/2014
60,00 € FO Nepodnikateľ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
Júl
2014
Darovacia zmluva
370/2014
0,00 € FO Nepodnikateľ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
Júl
2014
Darovacia zmluva
371/2014
0,00 € FO Nepodnikateľ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25.
Júl
2014
Kúpna zmluva
372/2014
2 000,00 € Mikulová Eva RNDr. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici