Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
December
2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
526/2015
0,00 € Alexander Chramoj Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
2.
Október
2018
Darovacia zmluva_finančný príspevok_PD Tajov
92/2018
189,32 € Vladimír Prášil Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
5.
Október
2018
Kúpna zmluva_Stanek
89/2018
122,00 € Miroslav Stanek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
9.
Október
2018
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Pogorielova
73/2018
2 100,00 € Jana Pogorielová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Október
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela, licenčná zmluva_Kmeť
118/2018
0,00 € doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Október
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela, licenčná zmluva_Domenovaq
116/2018
0,00 € Mgr. Marcela Domenová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
20.
December
2018
Darovacia zmluva_zbierkové predmety_Šišková
72/2018
0,00 € PhDr. Tatiana Šisková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
7.
November
2018
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Wágner
87/2018
150,00 € Wágner Ľubomír Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8.
November
2018
Darovacia zmluva_zbierkové predmety_Borguľová
83/2018
0,00 € PaedDr. Jana Borguľová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
29.
November
2018
Darovacia zmluva_zbierkové predmety_Bárdi
82/2018
0,00 € PaedDr. Miroslav Bárdi Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Október
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela, licenčná zmluva_Hešková
102/2018
0,00 € Mgr. Mária Hešková, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Október
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela, licenčná zmluva_Kazmerová
100/2018
0,00 € PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Október
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela, licenčná zmluva_Hučko
95/2018
0,00 € Mgr. Ján Hučko Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Marec
2017
Kúpna zmluva na nákup zbierkových predmetov podľa priloženého zoznamu
635/2017
112,00 € Peter Šulej Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Marec
2017
Darovacia zmluva Ján Fekete – dokument
637/2017
0,00 € PaedDr. Ján Fekete Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Apríl
2017
Zmluva o umeleckom výkone - Valeria Tokar
649/2017
150,00 € Valeria Tokar Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
28.
Apríl
2017
Zmluva o umeleckom výkone - Oksana Tokar
648/2017
150,00 € Oksana Tokar Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
18.
Máj
2017
Zmluva o dielo – reštaurovanie kníh Blaho
657/2017
4 900,00 € Mgr. Radovan Blaho Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
10.
November
2016
Kúpna zmluva na nákup zbierkových predmetov podľa priloženého zoznamu
594/2016
1 200,00 € Mgr. Viera Kuníková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici