Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Marec
2012
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP
074/§ 51/2012 SN
0,00 € Stanislav Kočiš - ELEKTROPRÁCE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Január
2018
DODATOK Č. 1 K Rámcovej zmluve č. 561/2013-230/MPRV SR zo dňa 20.12.2013
2235/NLC/2017
0,00 € AutoCont SK a.s. Národné lesnícke centrum
14.
November
2017
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
0,00 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
734/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € PALÓC, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
Február
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/253/I/FiF/OE
670,00 € Leslie C. Morris Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
8.
Júl
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register z evidencie SHR
252-122/2015-ZA
0,00 € Obec Gbeľany Sociálna poisťovňa, ústredie
6.
August
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
24968/§51/2013
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov – Osobný úrad
29.
Október
2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CPBB_ZM_075-2018_2018
0,00 € SR - Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom Ministerstvo vnútra SR
10.
Júl
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
455/2012
0,00 € RehaTEAM s.r.l Ministerstvo zdravotníctva SR
2.
December
2016
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
KRPZ-ZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-481-004/2016
0,00 € Jozef ROMAN Ministerstvo vnútra SR
18.
December
2018
Zmluva o nájme
102/VŠMU/2018
460,00 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. Vysoká škola múzických umení
29.
December
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1033/2011
20 090 275,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Máj
2018
D O H O D A číslo: 18/41/054/70 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
D O H O D A číslo: 18/41/054/70
0,00 € NET TRADE SERVICES, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Február
2015
Zmluva o dodaní služieb č. Z/306/15/20/05
1449/2015/LSR
0,00 € Anna Rejdovianová Lesy SR š.p., OZ Revúca
28.
Marec
2012
Zmluva č.12/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2012/ŠVPS/RPD 122012
0,00 € MVDr. Ondriášová Gabriela Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
7.
September
2017
Zmluva o poskytnutí služby 16/SLX/2017/SHM RP Ba
16/SLX/2017/SHM RP Ba
2 075,00 € DOMALL s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27.
Apríl
2012
Kúpna zmluva č. ŽU-HAJ/01/2012
Kúpna zmluva č. ŽU-HAJ/01/2012
3 408,00 € HAJ SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl číslo zmluvy : 394 / 2006
Dodatok č. 3 k zmluve č. 394/2006
0,00 € Gymnázium-Gimnázium Ústav informácií a prognóz školstva
11.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní služieb
IU/2014/70023
22 752,00 € Havran - 3 s. r. o. IUVENTA
18.
Október
2016
Kúpna zmluva
54/2016
20,00 € Mgr. Alexander Lačný Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »