Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
December
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000212
8 750,00 € Tanečné divadlo Alternatív IUVENTA
22.
November
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-000993
Doplnená
34 200,00 € Divé maky, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
December
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/1/2017
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš RAO s.r.o.
21.
Október
2015
Zmluva o spolupráci
359/2015
35 260,00 € Heinrich-Boll-Stiftung Brandenburg e.V. Národné osvetové centrum
12.
September
2018
Zmluva o úvere
707/366/2018
189 850,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Štúrova 3673/23, 25, 27, 29, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
7.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
164/2012/2.2/OPVaV
Doplnená
1 993 806,94 € TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Október
2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20140922-walther
150,00 € Dr. Philip Walther (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
5.
September
2017
ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ medzi SR a KLEYR GRASSO
2017/156
175 000,00 € KLEYR GRASSO ASSOCIES Ministerstvo financií SR
9.
September
2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
274 985 419,17 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou č. dohody 3/§53/2012
Dohoda č. 3/§53/2012 UPSVR LC
420,00 € Marianna Sujová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
December
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Doplnená
320,00 € 36856541 IBASTAV s.r.o.
25.
Máj
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/1719
0,00 € Igor Havlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
5.
Jún
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11PGYN000116
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11PGYN000116
0,00 € GB&G s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
21.
November
2019
dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa §54 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci NP "Praxou k zamestananiu 2"
19/27/054/79
6 987,66 € GASKOMPLET-ZH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
Marec
2012
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP
074/§ 51/2012 SN
0,00 € Stanislav Kočiš - ELEKTROPRÁCE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Január
2018
DODATOK Č. 1 K Rámcovej zmluve č. 561/2013-230/MPRV SR zo dňa 20.12.2013
2235/NLC/2017
0,00 € AutoCont SK a.s. Národné lesnícke centrum
14.
November
2017
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
0,00 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15.
Júl
2020
Dohoda č.20/25/54E/5486 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5486
0,00 € Ranč pri Žiline, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
734/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € PALÓC, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
Máj
2020
Záložná zmluva č. 700/146/2017
Záložná zmluva č. 700/146/2017
226 370,00 € Obec Víťaz Štátny fond rozvoja bývania
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »