Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Dodatok č. 6
1007/2018
-1 981,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
September
2015
Pokyn na zmenu č. 92 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0092
-1 922,12 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_1
-1 877,14 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
28.
Január
2016
Dodatok č. 41 k Dohode o zriadení výučbových základní na ZS AR 2015/2016
UPJŠ - 11/2016
-1 868,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
December
2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0170/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0899/2015
-1 787,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
December
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0322 na monitoring vplyvov D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever – Rača , R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – Bratislava - Dunajská Lužná – Holice na ŽP
DZM/2015/0322/0001
-1 765,00 € HBH Projekt spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0024/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0423/2017
-1 665,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Október
2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0569/2017
-1 649,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2013
Dodatok č.8 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_9
-1 638,90 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
November
2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0676/2017
-1 483,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
December
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0207 na vypracovanie DSP, DP a AD - Zelený most na D2 - Moravský Svätý Ján - pre projekt AKK Basic, program cezhraničnej spolupráce SR/Rakúsko
DZM/2012/0207/0001
-1 465,68 € Terraprojekt a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
August
2014
Výpoveď zmluvy
ZM1000992_2
-1 440,00 € Rozhlas a televízia Slovenska TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
27.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2015/0122 - SSÚD 6 Martin
DZM/2015/0122/0001
-1 380,01 € INTAS SLOVAKIA, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2015
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201531492_
55
-1 349,98 € JRM Slovakia, s.r.o. Kancelária verejného ochrancu práv
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0217/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0417/2014
-1 319,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.
Máj
2015
Dodatok k zmluve o dielo
DODATOK č.1 k ZoD 1100042771/2014/5400/026
-1 273,00 € Mráz J., spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
14.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0171/2018
0756/2018
-1 220,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
November
2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0872/2015
-1 182,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0218/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0424/2014
-1 175,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
November
2018
Dodatok č. 8
1029/2018
-1 104,30 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »