Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2014
Dodatok č. 31 k Dohode o zriadení výučbových základní (Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov) na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 475/2014
-37,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
November
2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0870/2015
-24,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Február
2013
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-334/2013
-22,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
28.
August
2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ZM1000164_1
-13,87 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Polák
12.
November
2015
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000169_1
-7,32 € Rozhlas a televízia Slovenska Helena Miškufová
1.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
LF-6736/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
20.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 476/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2014
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 480/2014
-7,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31.
Júl
2013
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000165_1
-4,51 € Rozhlas a televízia Slovenska MECEM
7.
Marec
2012
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214022001901 uzavretej dňa 29.10.2010
Z2214022001901
0,00 € Obec Nitrianske Rudno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Marec
2012
Dodatok č. 1
RZ0001/2009 - D0005/2012
0,00 € EMM, spol. s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
5.
Apríl
2012
Dodatok č. 234
234
0,00 € Novitech Tax, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
16.
November
2012
Zmluva na dodávku tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní
17/2012
0,00 € Z+M servis, spol. s.r.o. Štátny pedagogický ústav
27.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme garáže č. 11/2011
11/2011
0,00 € Mesto Revúca, zastúpené: Bytové hospodárstvo, s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
19.
Marec
2012
Mandátna zmluva
606/2012
Doplnená
0,00 € PZS, s.r.o. Špeciálna materská škola, Banská Bystrica
5.
November
2012
Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 2012/CL/0926
15/2012
0,00 € MS-SOFT, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
17.
August
2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporo zamestnávania znevýhodneného uchadzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 oslužbách zamestnanosti a o zmene adoplnení neskorších predpisov
233/§50-PS/2012/PO
0,00 € BILLA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
35/§50j/2012/ZP/ASF/Po
0,00 € Obec Mošurov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
September
2012
Rámcová zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
039/2012
0,00 € Dopravný podnik Bratislava a.s. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
10.
Júl
2012
Dodatok č. 2 k dohode č. 13/§50a/PS/2011 zo dňa 13.06.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.04.2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z.
D. č. 2 k 13/§50a/PS/2011
0,00 € BIO3000 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok