Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1845/2012/LSR
0,00 € Pivko Milan, Mgr. Lesy SR, š.p., OZ Čadca
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
04/2012 SKIL
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne LHP projekt s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
369/2012-PR
0,00 € Dunyáková Eva, rodená Kášová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
2.
Marec
2012
Dohoda o sporných nárokoch , uzavretá podľa § 32 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
ZM2000302
0,00 € Mgr. Ľubica Hulajová Rozhlas a televizia Slovenska
2.
Marec
2012
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 5/2012
Z-VYD-2012-05
0,00 € PhDr. Anna Kruláková, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
2.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“)
32/Pk/2012
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
5.
Marec
2012
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
KRPZ-BA_ZM_PPZ-HCP-BA4-2012-003397-002_2012
0,00 € Tomáš Pavešic Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
5.
Marec
2012
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
16 /§ 52a/2012/ NP V-2-1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mgr. Viščurová Katarína
5.
Marec
2012
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
21 /§ 52a/2012/ NP V-2-1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Červenáková Marieta
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
Dodatok č.1 k zmluve 8/2010-SKNZ
0,00 € Katastrálny úrad v Nitre Obec Chľaba
5.
Marec
2012
Poskatovanie hromadných údajov z KN
Dodatok č.1 zmluve 5/2010-SKNZ
0,00 € Katastrálny úrad v Nitre Obec Lipová
5.
Marec
2012
Poskytovanie hromadných údajov z KN
Dodatok k zmluve č.10/2010-SKKN
0,00 € Katastrálny úrad v Nitre Obec Marcelová
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
155/2012-HU
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Hažlín
5.
Marec
2012
Nájomná zmluva
1477/1607/6253/2011
0,00 € SG Slovenská správa ciest
5.
Marec
2012
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
OBU-TT_ZM_001-120-2012_2012
0,00 € Obvodný úrad Trnava Krajský úrad životného prostredia Trnava
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb k Zmluve 3925/2006-230/T-Mobile z 26.6.2006 a Dodatku č.1 z 25.6.2009
76/2012-232/MPRV SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MPVR SR
5.
Marec
2012
Zmluva o usporiadaní vzťahov , uzatvorená podľa ust. § 32 a nasl. Zákonníka práce
ZM2000311
0,00 € Ing. Vojtech Kúkoľ Rozhlas a televizia Slovenska
5.
Marec
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov štátnej služby Krajského stavebného úradu v Žiline
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŠS 2012
0,00 € ZO SLOVES pri Krajskom stavebnom úrade v Žiline Krajský stavebný úrad Žilina
6.
Marec
2012
Dohoda zmluvných strán k zmluve o spolupráci
362/2012-BB
0,00 € EKODENDRA - Martin Weiner Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo_preklad konferencia
251/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav