Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Júl
2013
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000165_1
-4,51 € Rozhlas a televízia Slovenska MECEM
7.
Marec
2012
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214022001901 uzavretej dňa 29.10.2010
Z2214022001901
0,00 € Obec Nitrianske Rudno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Marec
2012
Dodatok č. 1
RZ0001/2009 - D0005/2012
0,00 € EMM, spol. s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
5.
Apríl
2012
Dodatok č. 234
234
0,00 € Novitech Tax, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
16.
November
2012
Zmluva na dodávku tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní
17/2012
0,00 € Z+M servis, spol. s.r.o. Štátny pedagogický ústav
27.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme garáže č. 11/2011
11/2011
0,00 € Mesto Revúca, zastúpené: Bytové hospodárstvo, s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
19.
Marec
2012
Mandátna zmluva
606/2012
Doplnená
0,00 € PZS, s.r.o. Špeciálna materská škola, Banská Bystrica
5.
November
2012
Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 2012/CL/0926
15/2012
0,00 € MS-SOFT, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
17.
August
2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporo zamestnávania znevýhodneného uchadzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 oslužbách zamestnanosti a o zmene adoplnení neskorších predpisov
233/§50-PS/2012/PO
0,00 € BILLA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
35/§50j/2012/ZP/ASF/Po
0,00 € Obec Mošurov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
September
2012
Rámcová zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
039/2012
0,00 € Dopravný podnik Bratislava a.s. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
10.
Júl
2012
Dodatok č. 2 k dohode č. 13/§50a/PS/2011 zo dňa 13.06.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.04.2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z.
D. č. 2 k 13/§50a/PS/2011
0,00 € BIO3000 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č.5/V/2012
4/2012/ŠVPS/RZA5/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
5.
Marec
2012
Kúpna zmluva
ZKZ-01-2012
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
5.
Marec
2012
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-0902/0367/73
KaHR-111SP-0902/0367/73/D4
0,00 € NACEVA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ladislav Štrbka
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8094/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/244
0,00 € Mgr. art. Ľubica Sitáková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dohoda o zrušení záväzku
DM-16/2010-KaHR
0,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8015/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.