Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
24/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Alpha medical, a.s.,
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0146-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Emília Fusková, rod. Šmáriková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
29/§51/2012/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní stravovania
1046/2012
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Svetlo n.o.
6.
Marec
2012
Dodatok ku kúpnej zmluve č.857/2012 na dodanie tovaru
D857/2012
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0139-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Vincent Marčiš Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0077-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Mária Dikošová, rod. Bartáková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
367/2012-KE
0,00 € GLOBAL SPEED s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0147-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Mária Dikošová, rod. Bartáková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dodatok č.1 k 37/2011/ŽT/IK
Dodatok č.1 k 37/2011/ŽT/IK
Doplnená
0,00 € Softrade s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1845/2012/LSR
0,00 € Pivko Milan, Mgr. Lesy SR, š.p., OZ Čadca
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
04/2012 SKIL
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne LHP projekt s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
369/2012-PR
0,00 € Dunyáková Eva, rodená Kášová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
2.
Marec
2012
Dohoda o sporných nárokoch , uzavretá podľa § 32 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)
ZM2000302
0,00 € Mgr. Ľubica Hulajová Rozhlas a televizia Slovenska
2.
Marec
2012
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 5/2012
Z-VYD-2012-05
0,00 € PhDr. Anna Kruláková, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
2.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“)
32/Pk/2012
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
5.
Marec
2012
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
KRPZ-BA_ZM_PPZ-HCP-BA4-2012-003397-002_2012
0,00 € Tomáš Pavešic Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
5.
Marec
2012
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
16 /§ 52a/2012/ NP V-2-1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mgr. Viščurová Katarína
5.
Marec
2012
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
21 /§ 52a/2012/ NP V-2-1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Červenáková Marieta
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
Dodatok č.1 k zmluve 8/2010-SKNZ
0,00 € Katastrálny úrad v Nitre Obec Chľaba