Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov štátnej služby Krajského stavebného úradu v Žiline
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŠS 2012
0,00 € ZO SLOVES pri Krajskom stavebnom úrade v Žiline Krajský stavebný úrad Žilina
6.
Marec
2012
Dohoda zmluvných strán k zmluve o spolupráci
362/2012-BB
0,00 € EKODENDRA - Martin Weiner Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo_preklad konferencia
251/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav
5.
Marec
2012
Zmluva o ubytovaní
333/2012-BA
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Szerkeres Ladislav
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010 na vypracovanie ROEP Zemianske Lieskové
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010
0,00 € GEOplan Trenčín s.r.o. Katastrálny úrad v Trenčíne
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo s licenciou_preklad príspevku na konferenciu o dokumentácii
258/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav
5.
Marec
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
349/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Spišská Stará Ves
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
350/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Chlmec
5.
Marec
2012
Kolektívna zmluva 2012
1/2012
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
127/1.2 MP/2012
Doplnená
0,00 € Mesto Šaštín - Stráže Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Marec
2012
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
1894/2012/LSR
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
5.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
SNM-R-CEMUZ-2012/238
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Ovčiarske múzeum
5.
Marec
2012
Zmluva č.38/V/2012/ o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti
25/2012/ŠVPS/RNR38/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav D.Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0023-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0093-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0037-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Emília Timárová, rod. Porubcová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru
SPSC_ZM_SPC-OZ-ZS-343-2011_2012
Doplnená
0,00 € MEDOST s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0115-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Kamenická, rod. Boteková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie pozemku č. 02/2012/OEaO
OBU-RS_ZM_02-2012-OEaO_2012
0,00 € Milan Nagy a Erika Nagyová Obvodný úrad Rimavská Sobota
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1882/2012/LSR
0,00 € Tomek Peter Lesy SR, š.p., OZ Čadca