Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
Zmluva o ubytovaní
333/2012-BA
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Szerkeres Ladislav
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010 na vypracovanie ROEP Zemianske Lieskové
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010
0,00 € GEOplan Trenčín s.r.o. Katastrálny úrad v Trenčíne
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo s licenciou_preklad príspevku na konferenciu o dokumentácii
258/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav
5.
Marec
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
349/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Spišská Stará Ves
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
350/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Chlmec
5.
Marec
2012
Kolektívna zmluva 2012
1/2012
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
127/1.2 MP/2012
Doplnená
0,00 € Mesto Šaštín - Stráže Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Marec
2012
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
1894/2012/LSR
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
5.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
SNM-R-CEMUZ-2012/238
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Ovčiarske múzeum
5.
Marec
2012
Zmluva č.38/V/2012/ o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti
25/2012/ŠVPS/RNR38/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav D.Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0023-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0093-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0037-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Emília Timárová, rod. Porubcová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru
SPSC_ZM_SPC-OZ-ZS-343-2011_2012
Doplnená
0,00 € MEDOST s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0115-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Kamenická, rod. Boteková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie pozemku č. 02/2012/OEaO
OBU-RS_ZM_02-2012-OEaO_2012
0,00 € Milan Nagy a Erika Nagyová Obvodný úrad Rimavská Sobota
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1882/2012/LSR
0,00 € Tomek Peter Lesy SR, š.p., OZ Čadca
6.
Marec
2012
Zmluva o spoločnom užívaní zariadení civilnej ochrany
383/2012-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Ružomberok
6.
Marec
2012
Dedicska zmluva - fotografie p. Šmotlák do publikácie
262/2011
0,00 € Oľga Šmotláková Divadelný ústav
6.
Marec
2012
Dohoda o skončení NZ č. 867811019-1-2011
Dohoda o skončení NZ č. 867811019-1-2011
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Haber Marek