Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
155/2012-HU
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Hažlín
5.
Marec
2012
Nájomná zmluva
1477/1607/6253/2011
0,00 € SG Slovenská správa ciest
5.
Marec
2012
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
OBU-TT_ZM_001-120-2012_2012
0,00 € Obvodný úrad Trnava Krajský úrad životného prostredia Trnava
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb k Zmluve 3925/2006-230/T-Mobile z 26.6.2006 a Dodatku č.1 z 25.6.2009
76/2012-232/MPRV SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MPVR SR
5.
Marec
2012
Zmluva o usporiadaní vzťahov , uzatvorená podľa ust. § 32 a nasl. Zákonníka práce
ZM2000311
0,00 € Ing. Vojtech Kúkoľ Rozhlas a televizia Slovenska
5.
Marec
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov štátnej služby Krajského stavebného úradu v Žiline
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŠS 2012
0,00 € ZO SLOVES pri Krajskom stavebnom úrade v Žiline Krajský stavebný úrad Žilina
6.
Marec
2012
Dohoda zmluvných strán k zmluve o spolupráci
362/2012-BB
0,00 € EKODENDRA - Martin Weiner Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo_preklad konferencia
251/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav
5.
Marec
2012
Zmluva o ubytovaní
333/2012-BA
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Szerkeres Ladislav
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010 na vypracovanie ROEP Zemianske Lieskové
Dodatok č.3 k ZOD 30/2010
0,00 € GEOplan Trenčín s.r.o. Katastrálny úrad v Trenčíne
5.
Marec
2012
Zmluva o dielo s licenciou_preklad príspevku na konferenciu o dokumentácii
258/2011
0,00 € Ivana Várošová Divadelný ústav
5.
Marec
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
349/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Spišská Stará Ves
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
350/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Chlmec
5.
Marec
2012
Kolektívna zmluva 2012
1/2012
0,00 € Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
127/1.2 MP/2012
Doplnená
0,00 € Mesto Šaštín - Stráže Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Marec
2012
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
1894/2012/LSR
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
5.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
SNM-R-CEMUZ-2012/238
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Ovčiarske múzeum
5.
Marec
2012
Zmluva č.38/V/2012/ o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti
25/2012/ŠVPS/RNR38/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav D.Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0023-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0093-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Marta Kršková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky